ประกาศสำหรับนศ.ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะ  นักศึกษาสามารถDownload เอกสารคำชี้แจงและประกาศกลุ่มเรียนได้ที่

Download เอกสาร: คำชี้แจงและประกาศกลุ่มเรียน EPP 2561-ครั้งที่1

 

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์
โทร.02-470-8716