เรือกับวิถีชีวิตคนริมคลอง
ว่าวไทย: สีสันบนท้องฟ้าและภูมิปัญญาที่ (ไม่ควร) เลือนหาย

วิถีสายน้ำคลองบางมด ชุมชนเกษตรกรรมบนความพหุวัฒนธรรม
เดินทอดน่องกับเรือนไม้ ริมคลองบางมด
ไปเที่ยวบ้านญาติ ที่ตลาดมดตะนอย

แพะทุ่งครุ: วิถี วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชน
กัมปงในดงปรือ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต่อลมหายใจให้ส้มบางมด

โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าส้มบางมด กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564