แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการ IT :
https://sola.pr.kmutt.ac.th/it/eva_it/

แจ้งผ่าน Message Facebook :
https://m.me/it8717?ref=Welcome Message

ปฏิทินนัดหมาย :
https://calendly.com/solait/it-sola

วิธีดาว์นโหลดและติดตั้ง Any Desk Remote Control
https://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/AnyDeskRemoteControl.png
Download : https://anydesk.com/en

VPN KMUTT เข้าเครือข่ายม. ทำงานจากที่บ้าน :
https://cc.kmutt.ac.th/VPN.html

Microsoft 365 สร้างเอกสารเก็บไว้ใน One drive ของมหาวิทยาลัย :
http://sola.kmutt.ac.th/it/index.php?q=office365Microsoft

วิธีการลง Fonts ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานเอกสาร คลิกอ่านรายละเอียดที่ :
http://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/Fonts.pdf

วิธีการเช็คพื้นที่ Gmail ของ KMUTT (@mail.kmutt.ac.th)/หรือ Gmail Account :
http://sola.kmutt.ac.th/it/index.php?q=gmail

แนะนำการนำ Template ของ Microsoft Forms ไปใช้ :
http://sola.kmutt.ac.th/it/index.php?q=templatemicrosoftforms

TeamViewer Quicksupport
http://sola.kmutt.ac.th/it/index.php?q=content/teamviewer-quicksupport

ขั้นตอนการ Downloads ติดตั้ง โปรแกรม Malwarebytes และ การใช้งาน
http://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/malwarebytes.pdf

Microsoft Teams จัดการสำหรับการทำงานร่วมกัน การประชุม การโทร และแอปในที่เดียว
http://sola.kmutt.ac.th/it/index.php?q=microsoftteams

วิธีการเข้าใช้งาน Zoom ของ มจธ. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
https://sola.kmutt.ac.th/it/doc/Zoom_Licensed_kmutt.pdf

วิธีการเปิด-ปิด VPN (Virual Private Network)
กรณีติดตั้งค่าแล้วและจะเข้าใช้เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อใช้งานระบบภายใน เช่น my Portal สำหรับบุคลากร ยกตัวอย่าง ข้อมูลบุคลากร (My Profile)
การเข้าไปกรอกลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
http://sola.kmutt.ac.th/it/index.php?q=usevpnkmutt

แนะนำการใช้งาน Webmail สำหรับบุคลากร (Outlook)
https://sola.kmutt.ac.th/it/doc/webmailkmutt.pdf

วิธีการเปิด pop-ups ใน Google Chrome, Microsoft Edge

ตัวอย่าง ในกรณีที่ต้องการเข้าใช้งาน New Acls ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในการตัดเกรด หรือ ในกรณีนักศึกษาจะอยู่ในส่วน Student New Acls

– Chrome (https://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/pop_up_page.jpg)

– Edge (https://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/Pop-ups-Edge.jpg)

ขั้นตอนการ Download Microsoft Teams ติดตั้ง เลือกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 
ผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ (Windows, Mac)
 
ผ่านแอฟมือถือ (Android, iOS)
 
ผ่าน Browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

วิธีการเข้าใช้งาน Zoom ของ มจธ. (มือถือ)
https://sola.kmutt.ac.th/it/doc/Zoom_kmutt_M.pdf

 • bot
  – วิชาการ : https://fxo.io/m/n222zbby

  – จองใช้ห้อง CB 1/63 : https://fxo.io/m/djrdrbj6

  – งาน IT : https://fxo.io/m/6gvk9r3q
 • ทดสอบระบบ
  – ระบบแจ้งซ่อม : https://10.23.1.32/solaservice/


  SoLA Processmaker
  : http://10.23.1.45
  SoLA redash
  : http://10.23.1.19
  SoLA Resource Space
  : http://10.23.1.34
  CPU-Z

  https://cpu-z-portable.th.uptodown.com/windows/download
 • คำแนะนำการสำรองข้อมูล (Backup) รายการผลิตภัณฑ์ของ Google ด้วย Google Takeout (บัญชีของม. @mail.kmutt.ac.th)

  – ดูรายละเอียด
  https://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/y2021m11d22_backup_googl…
  Adobe PDF


  – ดูรายละเอียด
  https://sola.kmutt.ac.th/it/sites/default/files/y2021m11d22_backup_googl…


  ยืมหรือนำเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัวหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับ Work from Home
  qrcode

  Link : https://forms.gle/DEyTJ3RynH15yVxv9
  ติดต่อนัดเจ้าหน้าที่ผ่าน Facebook หรือ Line
  qrcode