ครั้งที่ 659

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงพรปีใหม่

สนทนาหน้าไมค์ :  ข้อคิดจากหนังสือ Thinking Fast and Slow

นานาสาระ :  สงกรานต์ในประเทศไทย

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 658

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วย (ตอน 1)

สนทนาหน้าไมค์ :  ตรวจสุขภาพประจำปีต้อนรับปีใหม่

นานาสาระ :  ศึกษากราฟหุ้นตามหลักทฤษฎีดาวน์ (Dow Theory)

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 657

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ทศชาติชาดกตอนที่ 3: สุวรรณสาม

สนทนาหน้าไมค์ :  ภาวะไขมันในเลือดสูง

นานาสาระ :  ไขปริศนาวันคริสต์มาสและแกรมมาร์แปลก ๆ ในเพลงคริสต์มาส

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 656

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สรุปข้อคิดจากหนังสือทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง

สนทนาหน้าไมค์ :  Hyper-independence ภาวะพึ่งพาตัวเองมากไปจนเจ็บปวด

นานาสาระ :  นวัตกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Community Innovation fro Lifelong Learning)

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 655

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ตำนานและความเชื่อวันลอยกระทง

สนทนาหน้าไมค์ :  สรุปหนังสือ Ego is the Enemy

นานาสาระ :  โบราณดาราศาสตร์

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 654

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3อ

สนทนาหน้าไมค์ :  ข้อเข้าเสื่อม

นานาสาระ :  วิธีหาจุดซื้อ-จุดขายหุ้นโดยใช้กราฟ

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 653

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ทศชาติชาดก ตอนที่ 2: พระมหาชนก

สนทนาหน้าไมค์ :  5 วิธีสำหรับการปล่อยวาง

นานาสาระ :  คุณกำลังอยู่ใน Toxic relationship หรือไม่ พร้อม 5 วิธีเพิ่ม sefl-esteem ที่คุณทำได้จริง

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 652

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โรควิตกกังวลจากการทำงาน

สนทนาหน้าไมค์ :  สถิติกับการพัฒนาแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจำ (ตอน 2)

นานาสาระ :  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 651

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

สนทนาหน้าไมค์ :  โรคฉี่หนู

นานาสาระ :  4 สิ่งที่นักลงทุนสายเทคนิคควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ครั้งที่ 650

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข้อความเกินจริงในโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

สนทนาหน้าไมค์ :  Ego is the Enemy

นานาสาระ :  เมืองศรีเทพ เมืองมรดกโลก

คลิกเพื่อดาว์นโหลด