คลื่น F.M. 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชา”

ครั้งที่ 555

 

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องเล่ารอบรู้: รักษาสุขภาพด้วย Apple Cider Vinegar (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Food Packaging

นานาสาระ :  รู้จักไฟป่า (Wildfire)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 554

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การพัฒนาสุขภาพในวัยทำงาน

สนทนาหน้าไมค์ :”  การดูแลตนสำหรับคนเป็นเบาหวาน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การพัฒนาเส้นทางอาชีพของนักศึกษา มจธ. (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 553

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ภาษาอังกฤษกับการสื่อสารสากล

สนทนาหน้าไมค์ :”  กินเพื่อสุขภาพ

นานาสาระ :  การทำปุ๋ยอินทรีย์ของบ้านเหล่ามะละกอ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 552

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีประเทศรัสเซีย

สนทนาหน้าไมค์ :”  ห้องเรียนในยุค Covid

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: วิ่งเพื่อความสุข (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 551

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การพัฒนาสุขภาพในช่วงวัยรุ่น

สนทนาหน้าไมค์ :”  ท้องผูก ทำอย่างไรดี

นานาสาระ :  ปั่นจักรยานที่บ้านเหล่ามะละกอ (2) ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 550

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ดนตรี Tango บทเพลงประเทศ Argentina

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำพูดดี ๆ ที่ลูกอยากได้ยิน

นานาสาระ :  ทำอย่างไรเมื่อเจออุบัติเหตุ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 549

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การพัฒนาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย “วัยเด็ก”

สนทนาหน้าไมค์ :”  กระชายขาวต้านโควิด

นานาสาระ :  ปั่นจักรยานที่บ้านเหล่ามะละกอ (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 548

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทคนิคการพูดเชิงการตลาด

สนทนาหน้าไมค์ :”  เคล็ดลับแม่บ้าน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การวิ่งเพื่อสุขภาพ (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 547

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพคิวปิด (ตามความเดิม)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทคโนโลยีจาก COVID-19

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชีวิตสาวโสด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 546

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พฤติกรรมการออกกำลังกายที่เปลี่ยนไปในยุคโควิด-19

สนทนาหน้าไมค์ :”  มือ-เท้าชา ปลายประสาทอักเสบ

นานาสาระ :  เทคนิคการปั่นจักรยานให้ได้ความเร็ว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 545

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Active Listening

สนทนาหน้าไมค์ :”  อาหารหวัด 20 ชนิด

นานาสาระ :  (Rerun) สัมภาษณ์: ฟิสิกส์ชุมชน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 544

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สุเทพ วงศ์กำแหง: อย่ารักผมเลย และสุดห้ามดวงใจ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศิลปะบำบัดเด็กป่วยเรื้อรัง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พบ COVID ชีวิตเปลี่ยน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 543

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทคนิคการเลือกรองเท้า อาหารและออกกำลังกาย เทรนด์คนรุ่นใหม่

สนทนาหน้าไมค์ :”  มารู้จักหน้ากากอนามัยผ้า

นานาสาระ :  Rerum:การเลืองซื้อจักรยาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 542

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมกับการสื่อสาร(ตอนจบ)

สนทนาหน้าไมค์ :”  โคโรน่าไวรัสและวิธีการรับมือ(2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:สนทนาเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 541

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คิวปิดกับนางโซคี

สนทนาหน้าไมค์ :”  เชื้อโรคที่พบได้บน website

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:เมื่อวันนี้ฉันแก่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 540

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Your Cheating Heart

สนทนาหน้าไมค์ :”  ปรับเซลล์ให้หนุ่มสาว

นานาสาระ :  10วิธีลดขยะในบ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 539

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ปรับท่าวิ่ง เริ่มอย่างถูกต้องลดการบาดเจ็บ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ไวรัสอู่ฮั่น(โควิด19)

นานาสาระ :  ยี่ห้อจักรยาน(2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 538

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมกับการสื่อสาร(2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  โคโรน่าไวรัสและวิธีรับมือ(1)

นานาสาระ :  หนีฝุ่น PM2.5 ไปเที่ยวน่าน สัมผัสหมอกสวยล้านนา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 537

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คิวปิดกับแอนทิรอส

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุดยอดกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:พ่อผมตาย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 536

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Aquarela de Brazil

สนทนาหน้าไมค์ :”  แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ (2): การฝึกงาน Internship

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 535

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กีฬาปิงปองกับการพัฒนาตนเอง

สนทนาหน้าไมค์ :”  ตาแห้งทำอย่างไร (Rerun)

นานาสาระ :  ยี่ห้อจักรยาน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 534

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมกับการสื่อสาร

สนทนาหน้าไมค์ :”  ปัญหาสิ่งแวดล้อม

นานาสาระ :  ลดน้ำหนักอย่างไรให้เหมาะสม (Rerun)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 533

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพมาร์คัน-วีนัส และวีนัส-อโคนิส

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทรนด์เทคโนโลยีปี 2020

นานาสาระ :  น้ำใจให้กัน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 532

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Active Listening

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ 7 เรื่อง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: กิจกรรม CSR บ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จก.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 531

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงยามเย็น และเพลงลมหนาว

สนทนาหน้าไมค์ :”  ข้อคิดดีๆ ให้มีความสุขในทุกวัน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ (1): การฝึกงาน Internship

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 530

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การออกกำลังกายแบบ HIIT

สนทนาหน้าไมค์ :”  เครื่องเป่าความดันลม

นานาสาระ :  เชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน กทม.-หัวหิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 529

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข้อควรระวังของการใช้ i-message

สนทนาหน้าไมค์ :”  การนอนหลับ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เยี่ยมชมกิจการ บ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จก.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 528

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพวอลคัล เทพแห่งโลหะ

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

นานาสาระ :  กำลังใจ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 527

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Sarai, Soram Bushi และอย่าเดินโชว์

สนทนาหน้าไมค์ :”  คนจริงทำสิ่งเล็กๆ ให้ยิ่งใหญ่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: คุณเอ็มเตือนภัยสังคม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 526

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ทานอาหารและออกกำลังกายตามวัย

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิธีรับมือกับการนอนหลับ

นานาสาระ :  การเลือกซื้อจักรยาน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 525

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การสื่อสารด้วย i-message & u-message

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิธีการดูแลสุขภาพ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: อาชีพและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 524

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กำเนิดเทพแบคคัสและวัลคัน

สนทนาหน้าไมค์ :”  ลอยกระทง 4.0

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พี่สาวที่แสนดี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 523

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สอ เสถบุตร และ The Prisoner’s Song

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิธีทำให้ใจเบาเบา

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: วิศวกรรมอุตสาหการ&แมคคาทรอนิกส์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 522

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สอ เสถบุตร และเพลง Always

สนทนาหน้าไมค์ :”  แทรชฮีโร่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นักศึกษาทุนเพชรพระจอมฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 521

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การอ่านหนังสือก่อนนอนช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดี

สนทนาหน้าไมค์ :”  ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

นานาสาระ :  การเลือกซื้อจักรยาน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 520

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สื่อสารแบบน่ารัก

สนทนาหน้าไมค์ :”  รับมือพายุฝน น้ำท่วม

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การลงพื้นที่ชุมชน ต.คลองเขิน จ.สมุทรสงคราม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 519

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพวีนัสและเรื่องพิศวาสต่างๆ

สนทนาหน้าไมค์ :”  นวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ (2): การสะกดคำภาษาอังกฤษ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 518

บอกเล่าเก้าสิบ  :  รำลึกถึง ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำพูดให้กำลังใจจากคนในครอบครัว

นานาสาระ :  การปั่นจักรยาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 517

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ฟันคุด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: อ.อุสมาน บีรูวาเหตุ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 516

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาชีพแห่งอนาคตในธุรกิจ (rerun)

สนทนาหน้าไมค์ :”  สาระพายุ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 515

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพ Mercury (เทพแห่งการสื่อสาร)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ปรับตัวการทำงานในยุคดิจิทัล

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การออกเสียงภาษาอังกฤษ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 514

บอกเล่าเก้าสิบ  :  La Flor de la Canela (เพลงประเทศเปรู)

สนทนาหน้าไมค์ :”  แนวทางการคิดบวก

นานาสาระ :  เตรียมใจวัยเกษียณ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 513

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  วัณโรคปอด (3)

นานาสาระ :  Car Free Day

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 512

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมการเรียนที่เปลี่ยนไป

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภัยร้ายจากยุง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การบอกเล่าประสบการณ์จากการบวชพระ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 511

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพ Phaeton

สนทนาหน้าไมค์ :”  ความฉลาดด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ครูสอนว่ายน้ำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 510

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทรนด์การวิ่งเท้าเปล่า

สนทนาหน้าไมค์ :”  วัณโรค (2): วัณโรคนอกปอด อาการ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: โครงงานฟิสิกส์สู่ชุมชน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 509

บอกเล่าเก้าสิบ  :  El Condor Pasa (เพลงประเทศเปรู)

สนทนาหน้าไมค์ :”  คิดบวกคืออะไร

นานาสาระ :  น้องใหม่ปรับตัว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 508

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วิธีป้องกันและการปฐมพยาบาลเบิ้องต้นจากการวิ่ง

สนทนาหน้าไมค์ :”  วัณโรค (1): วัณโรคในปอด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชมรมจักรยานสวนธนบุรีรมย์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 507

บอกเล่าเก้าสิบ  :  บริษัทมองหาพนักงานแบบไหนกันในยุค 4.0

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรื่องน่ารู้ฤดูฝน

นานาสาระ :  แนะนำเที่ยวตุรกี ดินแดนสองบุคลิก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 506

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพอุษาเทวี

สนทนาหน้าไมค์ :”  ความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อม

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: สบายสบาย สไตล์เกษียณ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 505

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Cumbia Columbiana La Bonita

สนทนาหน้าไมค์ :”  การกล่าวลา

นานาสาระ :  ทฤษฎีการพลิกผัน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 504

บอกเล่าเก้าสิบ  :  รู้ไว้ก่อนวิ่ง แนะนำมือใหม่หัดวิ่งมาราธอน

สนทนาหน้าไมค์ :”  การนั่งนานๆ

นานาสาระ :  แนะนำท่องเที่ยวเวียดนามใต้ (2): ดาลัด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 503

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เดินเท้าเที่ยวเชียงราย

สนทนาหน้าไมค์ :”  สาระหน้าร้อน (2)

นานาสาระ :  แนะนำท่องเที่ยวเวียดนามใต้: มุยเน่-ดาลัด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 502

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ตำนานเทพอพอลโลกับพฤกษชาติ

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทคโนโลยีมีดี แต่ไม่เสมอไป

นานาสาระ :  Rerun: โรคอ้วน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 501

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Christopher Columbus

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำศัพท์ในรั้วโรงเรียน

นานาสาระ :  ทฤษฎีการผลิกผัน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 500

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โภชนาการสำหรับการออกกำลังกาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  นอนหลับดีชีวีเป็นสุข

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 499

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Rerun: อาชีพแห่งอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :”  สาระหน้าร้อน (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: กลุ่มโครงการสำรวจทัศนคติการเมืองของ นศ. มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 498

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อพอลโลแพ้กรณีพิพาท

สนทนาหน้าไมค์ :”  นวัตกรรม 3 อ.

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ดนตรีที่ฉันรัก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 497

บอกเล่าเก้าสิบ  :  In Venezuela

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศัพท์การเลือกตั้ง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เกษตรพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 496

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ไทยรวมกำลัง

สนทนาหน้าไมค์ :”  สงกรานต์ของชาวไต

นานาสาระ :  10 วิธีลดจำนวนขยะในบ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 495

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Rerun: การไหลบ่าของภาษาอังกฤษในสังคมไทย

สนทนาหน้าไมค์ :”  สงกรานต์

นานาสาระ :  แนะนำเที่ยวสงกรานต์พระประแดง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 494

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วีรกรรมของอพอลโล

สนทนาหน้าไมค์ :”  นิทรรศการงานวิจัยใครก็เที่ยวได้

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชีวิตพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 493

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Chopin และ Polish Folk Song

สนทนาหน้าไมค์ :”  สงกรานต์

นานาสาระ :  บ้านผู้สูงวัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 492

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การออกกำลังกายช่วงหน้าร้อน

สนทนาหน้าไมค์ :”  หัวปลีดดีอย่างไร

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:ประสบการณ์เข้าปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้านตาด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 491

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Rerun: การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์

สนทนาหน้าไมค์ :”  เครื่องฟอกอากาศ Air Purifier

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การเรียนการสอนสังคมศาสตร์บูรณาการ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


คงที่ 490

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อพอลโลถูกเนรเทศ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ปิดเทอมสร้างสรรค์จาก สสส.

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: กว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 489

บอกเล่าเก้าสิบ  :  จุมพิตนวลปรางค์ แสงทิวา และ My Valentine

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: การลาป่วย แพ้ฝุ่น

นานาสาระ :  วิธีเลือกร้านอาหาร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 488

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ท่าการบริหารสมอง (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  การดูแลและอาหารสำหรับคนเป็นไธรอยด์

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ฉันชอบร้องเพลง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 487

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การแข่งขันภายในสูงกว่าภายนอก

สนทนาหน้าไมค์ :”  PM 2.5 ฝุ่นละออง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: วิทยาศาสตร์การกีฬา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 486

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องพรานโอไรอัน

สนทนาหน้าไมค์ :”  มาตรการจัดการฝุ่น

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ขีดเส้นสะท้านโลก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 485

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การลงโทษนางไบโอเบ

สนทนาหน้าไมค์ :”  Application รู้ทันฝุ่น

นานาสาระ :  ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 484

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Would you go with me?

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภาษาจีน: อวยพรวันเกิด

นานาสาระ :  ฝุ่น PM 2.5

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 483

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ออกกำลังกาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  ไทรอยด์ (2)

นานาสาระ :  วิธีหลีกเลี่ยงกรดไหลย้อน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 482

บอกเล่าเก้าสิบ  :  จากนอร์เวย์: สังคมเปลี่ยนภาษาเปลี่ยน

สนทนาหน้าไมค์ :”  “Rerun” ภัยของแสงแดด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: แนะนำเที่ยวเกาะล้านช่วงปีใหม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 481

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทพอพอลโล่

สนทนาหน้าไมค์ :”  เที่ยวไทยรับปีใหม่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: แม่หม้าย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 480

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ราตรีประดับดาว

สนทนาหน้าไมค์ :”  วันคริสต์มาสในจีน

นานาสาระ :  ทำแล้วชีวิตดี๊ดี รับปีใหม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 479

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เดินเร็ว – แกว่งแขนพิชิตห่วงยางรอบเอว

สนทนาหน้าไมค์ :”  ไฮโปไทรอยด์

นานาสาระ :  ชวนเที่ยวปีใหม่ที่เกาะเกร็ด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 478

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สังคมไร้พนักงานบริการที่นอร์เวย์

สนทนาหน้าไมค์ :”  ความรู้เรื่อง Christmas

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ผลเสียของการใช้ smartphone มากเกินไป

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 477

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวีไดอาน่า & เทพอพอลโล่

สนทนาหน้าไมค์ :”  มาปั่นจักรยานกันเถอะ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ความตายกับการดูแลผู้ป่วย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 476

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Swiss Girl

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: การทำความสะอาด

นานาสาระ :  ___

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 475

บอกเล่าเก้าสิบ  :  4 ท่าออกกำลังกายทำได้ที่บ้าน

สนทนาหน้าไมค์ :”  ตาแห้ง ทำอย่างไร

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: คุยเรื่องลูก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 474

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์เส้นทางเข้าศึกษาใน มจธ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 473

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวีไดอาน่า (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อสุขภาพ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เกือบไปแล้ว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 472

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วิ่งเพื่อสุขภาพไม่ได้ยากอย่างที่คิด

สนทนาหน้าไมค์ :”  ผู้สูงวัย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การเรียนการสอนเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 471

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Kalinka

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: กินเจ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นศ. ทุนเพชรพระจอมฯ ด้านนาฎยะ โขน ละคร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 470

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทศกาลกินเจ

นานาสาระ :  ทักษะเพื่อความสำเร็จในทุกอาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 469

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรียนอะไรให้ได้งานในอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 468

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวีไดอาน่า

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรงเรียนผู้สูงอายุ

นานาสาระ :  ครอบครัวยุคโลกาภิวัฒน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 467

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงระบำ ก.ไก่

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: เป็นหวัด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นศ. ทุนเพชรพระจอมฯ สาขาความเป็นผู้นำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 466

บอกเล่าเก้าสิบ  :  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ลมพิษ: สาเหตุและสมุนไพร

นานาสาระ :  นิทานเขมร (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 465

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ผลกระทบของ EEC สู่คนทั่วไป

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคไต (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พยาบาลชุมชน จ.พัทลุง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 464

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องของเทวีพรหมจารีย์ (ต่อ): อธินี

สนทนาหน้าไมค์ :”  เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาข้อเสื่อม

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ดนตรีที่ฉันรัก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 463

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงรำวงกำแพงเพชร

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: ฝนตก

นานาสาระ :  จิตอาสา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 462

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ยิ่งเดินยิ่งดี ชีวีมีสุข

สนทนาหน้าไมค์ :”  ตะลิงปลิง

นานาสาระ :  นิทานเขมร (1): นกทำรัง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 461

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาชีพแห่งอนาคตในธุรกิจ

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคไต (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: จุดเปลี่ยนชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 460

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องของเทวีพรหมจารีย์ (ต่อ)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ว่าด้วยเรื่องของคุณแม่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ลูกเกษตรกร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 459

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาชีพแห่งอนาคตในธุรกิจ

สนทนาหน้าไมค์ :”  การใช้คำว่า “อย่างไร” ในภาษาจีน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ศิลป์สร้างสุข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 458

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Yodelling: เพลงลูกทุ่งยุโรป/อเมริกัน

สนทนาหน้าไมค์ :”  ผลไม้มงคล

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: น้องใหม่มหาวิทยาลัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 457

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคที่อาจมาจากการไปเที่ยวถ้ำ

นานาสาระ :  นิทานฟิลิปปินส์: ที่มาของสับปะรด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 456

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การเลือกที่พักประเภทต่าง ๆ เวลาท่องเที่ยว

สนทนาหน้าไมค์ :”  การปกป้องผิวจากแสงแดด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ความงดงามของวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 455

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องของเทวีพรหมจารีย์

สนทนาหน้าไมค์ :”  เช็คให้แน่ แท้หรือเท็จ (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ขายของได้ ง่ายจังเลย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 454

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาหารแบบ Fusion food (rerun)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ขมิ้นชัน:สรรพคุณทางยาแลกรักษา

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้านเวียดนาม:ตำนานทางช้างเผือก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 453

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงสรรเสริญพระนารายณ์ (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: ชอบเรียนวิชาอะไร

นานาสาระ :  แรงงานพันธุ์ใหม่ยุค 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 452

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เนปจูนกับท้าวเลาเมอล่อน

สนทนาหน้าไมค์ :”  เช็คให้แน่จริงหรือเท็จ

นานาสาระ :  ชีวิตครูอู๊ดศิลปินสู่ครูศิลปะ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 451

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พระนาม จุฬาลงกรณ์

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิธีรับมือหน้าฝนกับแสงแดด

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พญ. อมรา มะลิลา “การภาวนาในชีวิตประจำวัน”

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 450

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงสรรเสริญพระรานายณ์

สนทนาหน้าไมค์ :”  สถานที่ท่องเที่ยว Western Australia

นานาสาระ :  เทรนด์การทำงานยุค Thailand 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 449

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ยุโรปกับภาวะการทำงานในอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :”  ขมิ้นชัน1:สรรพคุณทางอาหาร

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้านมาเลเซีย:กระจงกับชาวนา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 448

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ระลึกถึง สวลี ผกาพันธ์

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน:สั่งเครื่องดื่มร้านกาแฟ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:รังผึ้งอัจฉริยะ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 447

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พลูโตลักพาเทวีโทรเซอวีเน่

สนทนาหน้าไมค์ :”  Update เทคโนโลยี4.0

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:ต้น คนสุราษฎร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 446

บอกเล่าเก้าสิบ  :  7สิ่งมหัศจรรย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

สนทนาหน้าไมค์ :”  สถานที่ท่องเที่ยวใน Western & South Australia

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:บรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครุ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 445

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ตามให้ทันยุโรป:เทคโนโลยี

สนทนาหน้าไมค์ :”  มาทานกระเจี๊ยบเขียวกันเถอะ

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้านลาว:เซียงเมี่ยง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 444

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Inuit Song & Throat Singing

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน:คุณไปไหน

นานาสาระ :  ธุรกิจรองรับผู้สูงวัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 443

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ยมโลก:นรก ยมบาล

สนทนาหน้าไมค์ :”  Application น่าใช้ช่วงสงกรานต์

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: คนกล้าคืนถิ่น เกษตรกร จ.ราชบุรี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 442

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำสรรพนามสมัยสมเด็จพระนารายณ์

สนทนาหน้าไมค์ :”  สถานที่ท่องเที่ยวในทาสมาเนีย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: พี่สอนน้องชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 441

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เที่ยวนครโฮจิมินห์: กาแฟและอาหาร

สนทนาหน้าไมค์ :”  ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว (2)

นานาสาระ :  นิทานจากเวียดนาม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 440

บอกเล่าเก้าสิบ  :  The Log Driver’s Waltz

สนทนาหน้าไมค์ :”  เท้าดอกบัว

นานาสาระ :  วิธีคลายเครียด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 439

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวดาฝรั่ง: เจ้าสมุทรและเจ้าบาดาล

สนทนาหน้าไมค์ :”  เที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

นานาสาระ :  รักไม่พอต้องขอเข้าใจ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 438

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความเชื่อของคนโบราณแฝงด้วยกุศโลบาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  ที่เที่ยวในออสเตรเลียทางใต้ (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การช่วยทำงานวิจัยของ สวทช.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 437

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เที่ยวนครโฮจิมินห์: การเดินทาง

สนทนาหน้าไมค์ :”  ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว (1)

นานาสาระ :  นิทานจากสิงคโปร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 436

บอกเล่าเก้าสิบ  :  You’ve got a friend/จากเพื่อนถึงเพื่อน

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้ภาษาจีน: บอกรักวันวาเลนไทน์

นานาสาระ :  อาชีพใหม่ในยุค 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 435

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวดาฝรั่ง: เจ้าสมุทรและเจ้าบาดาล

สนทนาหน้าไมค์ :”  เด็กไทยทันสื่อ ICT (2)

นานาสาระ :  ครอบครัวสัมพันธ์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 434

บอกเล่าเก้าสิบ  :  100 ความเชื่อ “หลักการตั้งชื่อ”

สนทนาหน้าไมค์ :”  ที่ท่องเที่ยวในออสเตรเลียทางใต้ (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่น

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 433

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาชีพในอนาคต

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุดยอดอาหารบำรุงกระดูก

นานาสาระ :  นิทานของพม่า (3): ทำไมกาเป็นสีดำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 432

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ป่าลั่น/ชาวดง

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิธีทำขนมบัวลอย

นานาสาระ :  ปณิธานปีใหม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 431

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: นางไอโอกับนางคลิสโต

สนทนาหน้าไมค์ :”  เด็กไทยทันสื่อ ICT (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 430

บอกเล่าเก้าสิบ  :  หมอลำ: ลำนำแห่งวิถีชน

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับออสเตรเลีย (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ความปลอดภัยในการทำงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 429

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โลกาภิวัฒน์จากโลกตะวันตก (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคที่มากับอากาศหนาว

นานาสาระ :  นิทานของพม่า (2): พระอาทิตย์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 428

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ค่ำแล้วในฤดูหนาว/สุดทางรัก/สามีเมา

สนทนาหน้าไมค์ :”  วันเทศกาลกินเกี๊ยวและบัวลอย

นานาสาระ :  วิธีคลายหนาว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 427

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: ยูโรปา

สนทนาหน้าไมค์ :”  ของขวัญ IDEA สำหรับนักอ่าน

นานาสาระ :  โรคอ้วน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 426

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย: แม่

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับออสเตรเลีย (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: มจธ. ราชบุรี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 425

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โลกาภิวัฒน์จากโลกตะวันตก (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  การแพ้อาหาร (2)

นานาสาระ :  นิทานของพม่า (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 424

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Children of Madagascar

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภาษาจีน: การโดยสารรถสาธารณะ (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์การได้ทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ USA (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 423

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: จูปิเตอร์กับความหึงหวงของจูโน

สนทนาหน้าไมค์ :”  นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เราคือเรา (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 422

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย: ปฏิทิน

สนทนาหน้าไมค์ :”  ความรู้เรื่องออสเตรเลีย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 421

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย: บายศรี

สนทนาหน้าไมค์ :”  เตรียมพร้อมก่อนตาย ยุค 4.0

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เบื้องหลังการจัดกิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ ชมรมดนตรีไทย มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 420

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วันฮัลโลวีน

สนทนาหน้าไมค์ :”  การแพ้อาหาร

นานาสาระ :  นิทานของไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 419

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ผู้ปิดทองหลังพระ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภาษาจีน: การโดยสารรถสาธารณะ (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ประสบการณ์การได้ทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ USA

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 418

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: บอซิสตันกับฟิเรมอน

สนทนาหน้าไมค์ :”  ที่เที่ยวใกล้บ้าน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เราคือเรา (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 417

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย: การโกนผม

สนทนาหน้าไมค์ :”  เริ่มรายการ/แนะนำรายการ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: บรรยากาศไหว้ครูนาฎศิลป์ ชมรมดนตรีไทย มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 416

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ติกรรมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (โลกออนไลน์)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ไหล่ติด (2)

นานาสาระ :  วิเคราะห์นิทานในอาเซียน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 415

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Around the World/Unforgettable/Pretend

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภาษาจีน: การซื้อรองเท้า

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: คุณศิริพร ผู้ภักดี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 414

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: น้ำท่วมโลก (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  I Write The Song

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เทคนิคการแต่งกาย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 413

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สารพัด “ผีของไทย”

สนทนาหน้าไมค์ :”  ห้องสมุดเดินทาง

นานาสาระ :  หลักการเลือกซื้อรถ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 412

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมการเรียนแบบ online (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ไหล่ติด (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ดร.กิจจา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 411

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมการเรียนแบบ online (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  มะนาวโห่ (2)

นานาสาระ :  วิเคราะห์นิทานในอาเซียน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 410

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Yodell

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภาษาจีน: ฝากหมายเลขโทรศัพท์

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: รักของแม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 409

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง: น้ำท่วมโลก (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Wtihout You

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: สุขใจวันชรา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 408

บอกเล่าเก้าสิบ  :  บายศรี: เครื่องใช้ในพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

สนทนาหน้าไมค์ :”  แก้ปัญหาจราจรด้วยรถยนต์ไร้คนขับ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การว่ายน้ำคือทักษะชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 407

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เมืองในนิทานทรามวัยกับเจ้าชายอสูร

สนทนาหน้าไมค์ :”  มะม่วงหาว มะนาวโห่/หนามแดง(1)

นานาสาระ :  นิทานพม่า (รีรัน)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 406

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Shosholozo

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภาษาจีนคำว่า “กำลัง” ทำอยู่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: นักศึกษาแรกเข้าปี1 ปรับตัวอย่างไร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 405

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทวดาฝรั่ง:กำเนิดมนุษย์

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Somewhere over the rainbow

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ ลูก: ความสำเร็จของพ่อ-แม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 404

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ประเพณีเข้าพรรษา

สนทนาหน้าไมค์ :”  สิ่งประดิษฐ์สุดว้าว!

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การเตรียมตัวสอบของนักศึกษา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 403

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทคนิค:ตอบคำถามสัมภาษณ์เรียนต่อ

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมนูฤดูฝน

นานาสาระ :  นิทานจากพม่า (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 402

บอกเล่าเก้าสิบ  :   เพลง A chang is gonna come

สนทนาหน้าไมค์ :”  เที่ยวสุสานจิ๋นซี-เมืองซีอาน (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เตรียมพร้อมเป็นนศ.ปี 1

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 401

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (ต่อ)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Like a Fool

นานาสาระ :  ครูคิง- อย่ากลัวปัญหา (3)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 400

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อานิสงส์ของการไหว้ครู

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุขใจในที่ทำงาน (Happy Workplace)

นานาสาระ :  การเตรียมพร้อมกับการสอบของนศ. มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 399

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (ต่อ)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Lost Stars (1)

นานาสาระ :  ครูคิง- ชีวิตกับเสียงเพลง (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 398

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พาไปชิมอาหารสิงคโปร์

สนทนาหน้าไมค์ :”  ปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนัก

นานาสาระ :  นิทานจากพม่า (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 397

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Mexican Songs

สนทนาหน้าไมค์ :”  เที่ยวสุสานจิ๋นซี-เมืองซีอาน (1)

นานาสาระ :  สิ่งที่นักศึกษาฝึกงานควรรู้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 396

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (ต่อ)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Feeling Good

นานาสาระ :  คุยกับครูคิง (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 395

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กิน:ความหมายและความนัย

สนทนาหน้าไมค์ :”  10 ความเชื่อเรื่องหัวใจ(2)

นานาสาระ :  การเรียนการสอนแบบไทยแลนด์ 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 394

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พาเที่ยวเมืองสิงคโปร์

สนทนาหน้าไมค์ :”  ปั่นจักรยานดีอย่างไร

นานาสาระ :  นิทานบรูไน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 393

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Potuguese Songs

สนทนาหน้าไมค์ :”  การใช้คำว่า “ไป” ในภาษาจีน (2)

นานาสาระ :  โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษฯนร. ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 392

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง

สนทนาหน้าไมค์ :”  Home

นานาสาระ :  ครอบครัวสัมพันธ์ (รีรัน)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 391

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำทักทาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  10 ความเชื่อเรื่องหัวใจ(1)

นานาสาระ :  แนวพัฒนาการออมของคนไทยยุค 4.0

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 390

บอกเล่าเก้าสิบ  :  รอก่อนนะคะ!!

สนทนาหน้าไมค์ :”  ถั่วดาวอินคา:โอเมก้าบนดิน(2)

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้าน: เมขลาล่อแก้ว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 389

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Spanish song: Pepito

สนทนาหน้าไมค์ :”  การใช้คำว่า “ไป” ในภาษาจีน (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์พนักงาน รปภ.มืออาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 388

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เพลง Heart of Gold

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชีวิตลูกกำพร้า

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 387

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย- คล้ายแต่ไม่เหมือน (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิทยากรเด่นปี 2017

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:การออมแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 386

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งาน

สนทนาหน้าไมค์ :”  ถั่วดาวอินคา:โอเมก้าบนดิน(1)

นานาสาระ :  ทศชาติชาดก (ตอนจบ)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 385

บอกเล่าเก้าสิบ  :  บทเพลง ใครหนอ และ ค่าน้ำนม

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำถาม: ทั้งหมดนี่เท่าไหร่

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ แม่บ้านมืออาชีพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 384

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องเทวดาฝรั่ง (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เพลง I write the song

นานาสาระ :  สัมภาษณ์เล่าเรื่องชีวิตในอเมริกา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 383

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย- คล้ายแต่ไม่เหมือน (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  GPS กับรถสาธารณะ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ชีวิตนักศึกษาหอพัก มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 382

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เที่ยวเชียงราย:วัฒนธรรมเหนือแบบอินเตอร์

สนทนาหน้าไมค์ :”  เล่าเรื่องเมืองฮาร์บิน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์นศ.ป.โท.JGSEE, KMUTT

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 381

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ชุมชนชาวไทยใน LA

สนทนาหน้าไมค์ :”  ชวนทานผักตั้งโอ๋: หนึ่งปีมีครั้ง

นานาสาระ :  ทศชาติชาดก (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 380

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงในหลวงของแผ่นดิน

สนทนาหน้าไมค์ :”  พูดอวยพรอย่างไรในวันตรุษจีน

นานาสาระ :  ปีที่เปลี่ยนไป- วัยที่เปลี่ยนแปลง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 379

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ท่องเที่ยวเดอร์รัม (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Hero (Song)

นานาสาระ :  การให้และการรับ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 378

บอกเล่าเก้าสิบ  :  นานาสัตว์ในสำนวนไทย (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุดยอดคำค้นหาในกูเกิ้ลปี2559

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ทำงานที่หนานหนิง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 377

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การฉลองเทศกาลคริสต์มาส

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุคนธบำบัด (2)

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับนิทานชาดก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 376

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Finnish Songs

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาด

นานาสาระ :  โรคภัยจากอากาศเปลี่ยนแปลง (rerun)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 375

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ท่องเที่ยวเดอร์รัม (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Dust in the wind

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เดินไป วาดไป

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 374

บอกเล่าเก้าสิบ  :  นานาสัตว์ในสำนวนไทย (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  แนะนำสเต็มศึกษา

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 373

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สำนวนไทยจากประเพณีวัฒนธรรม

สนทนาหน้าไมค์ :”  อยู่อย่างไรในสังคมดิจิตัล

นานาสาระ :  งานวิจัยไอศครีมจากดอกโสน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 372

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองเกี่ยวกับSocial Network

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุคนธบำบัด (1)

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 371

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Finnish Song

สนทนาหน้าไมค์ :”  พระราชวังต้องห้าม

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 370

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ประภาคารเมืองยอร์ค

สนทนาหน้าไมค์ :”  If ever you’re in my arms again

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: วาดรูปนี้ดีอย่างไร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 369

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ก๋วยเตี๋ยว & ขนมจีน

สนทนาหน้าไมค์ :”  การนำหุ่นยนต์มาใช้ในอนาคต

นานาสาระ :  สัมภาษณ์เรื่องวิจัยพลังงานโซลาร์เซลล์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 368

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงรักเอาบุญ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ทำอย่างไรเมื่อเอ็นข้อมืออักเสบ (2)

นานาสาระ :  นิทานชาดก(2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 367

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมการเรียนในอเมริกา

สนทนาหน้าไมค์ :”  ทำอย่างไรเมื่อเอ็นข้อมืออักเสบ (1)

นานาสาระ :  นิทานชาดก(1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 366

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Swedish Song

สนทนาหน้าไมค์ :”  การสั่งอาหารด้วยภาษาจีน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์อาจารย์ไทยไปญี่ปุ่น

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 365

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ดินแดนแห่งภูเขาและทะเลสาบ

สนทนาหน้าไมค์ :”  Sleeping Child

นานาสาระ :  วันแม่:เรื่องของลูก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 364

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข้าวแช่

สนทนาหน้าไมค์ :”  สมาร์ทโฟนของคนไทยกับภัยไซเบอร์

นานาสาระ :  สัมภาษณ์แนะที่เที่ยวฯสมุทรสงคราม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 363

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองคนญี่ปุ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ(2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ประโยชน์ของมะขาม

นานาสาระ :  นิทานไทย: ดาวลูกไก่(2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 362

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Swedish Song : Alla Gossar

สนทนาหน้าไมค์ :”  พูดถึงรายการอาหาร

นานาสาระ :  เตรียมพร้อมกับการเป็นนศ.ใหม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 361

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ยอร์ค: เมืองโบราณของอังกฤษ

สนทนาหน้าไมค์ :”  Love me love my dog

นานาสาระ :  ความรักในวัยหนุ่มสาว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 360

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข้าวแกง

สนทนาหน้าไมค์ :”  ว่าด้วยเรื่อง “สุขา”

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:วัดหลวงพ่อโอภาสี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 359

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองคนญี่ปุ่นที่มีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ(1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เห็ด 10 อย่าง

นานาสาระ :  นิทานไทย: ดาวลูกไก่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 358

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Denish Songs (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ฤดูร้อนในประเทศจีน(2)

นานาสาระ :  ข้อแนะนำการเป็นนศ.ใหม่ (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 357

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มณฑลคอร์นวอลล์

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: One moment in time

นานาสาระ :  เมื่อผมเป็นพ่อ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 356

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความเชื่อไทยโบราณที่แฝงด้วยกุศโลบาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  โดรน (Drone)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เทศบาลเมืองคาร์บอนต่ำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 355

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คาร์ดิฟ เมืองหลวงของเวลล์

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Imagine

นานาสาระ :  ครอบครัวสัมพันธ์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 354

บอกเล่าเก้าสิบ  :  แนวโน้มการบริโภค ” บิงซู ” ของเกาหลี

สนทนาหน้าไมค์ :”  เก๋ากี้ดีหลายอย่าง (2)

นานาสาระ :  นิทานไทย: ปลาบู่ทอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 353

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Denish Songs (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ฤดูร้อนในประเทศจีน (1)

นานาสาระ :  ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวทางทะเล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 352

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สก๊อตแลนด์: สัตว์ประหลาดเนสซี่

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Yesterday

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การจัดการความทุกข์ (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 351

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ตัวเลข: ความเชื่อของคนไทย

สนทนาหน้าไมค์ :”  รวมเรื่องร้อนเพื่อรักษ์โลก

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ปชส. หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 350

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การไหล่บ่าของภาษาอังกฤษในสังคมไทย

สนทนาหน้าไมค์ :”  เก๋ากี้ดีหลายอย่าง (1)

นานาสาระ :  นิทานไทย: ชนิดของนิทานไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 349

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Hungarian Song: Fly Bird Fly

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศัพท์จีนในการยืม-คืนสิ่งของ

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:สื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 347

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสงกรานต์

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมืองแห่งอนาคต

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:ประธานชมรมงานมงคลศิลป์ฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 346

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย: การยืมคำอื่นมาใช้ (3)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ธรรมเนียมการให้ของขวัญแบบจีน(2)

นานาสาระ :  ปัญหาหลากมิติในการเข้าสู่สังคม AEC

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 345

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การบริโภคสินค้าผ่านสื่อ social media

สนทนาหน้าไมค์ :”  เก๋ากี้ (1)

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้าน(2): ชนิดของนิทานพื้นบ้าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 344

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงนภัสสร ของนศ. มจธ.

สนทนาหน้าไมค์ :”  ธรรมเนียมการให้ของขวัญแบบจีน(1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: 25 ปี ศุนย์การเรียนรู้ฯ SOLA

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 343

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สกอต์แลนด์ (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Inner Beauty

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: การจัดการกับความทุกข์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 342

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย: การยืมคำอื่นมาใช้ (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทคโนโลยีแห่งปี 2016

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: อดีตกัปตันเครื่องบิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 341

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พฤติกรรมผู้บริโภคของ Gen Z

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคอุบัติใหม่ -ซ้ำ

นานาสาระ :  นิทานพื้นบ้าน(1): เจ้าไม่มีศาล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 340

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Song: A bicycle built for two

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนคำว่า “ด้วยกัน”

นานาสาระ :  อยู่อย่างไรให้เกิน 100 ปี:นพ เฉก ธนะสิริ(2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 339

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สกอต์แลนด์ (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Somewhere only we know

นานาสาระ :  ข้อเท้าเคล็ด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 338

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำไทย: การยืมคำอื่นมาใช้ (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เกร็ดความรู้ &วิธีแก้หนาว

นานาสาระ :  บทสัมภาษณ์: ดุแลชีวิตให้หายห่วง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 337

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สังคมหลากวัฒนธรรม

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคอุบัติใหม่-โรคอุบัติซ้ำ (1)

นานาสาระ :  สุภาษิต ความเชื่อไทยเกี่ยวกับ ผี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 336

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงจาก The Sound of Music

สนทนาหน้าไมค์ :”  น้ำผึ้งตามแพทย์แผนจีน

นานาสาระ :  อยู่อย่างไรให้เกิน 100 ปี:นพ เฉก ธนะสิริ(1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 335

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สวนพฤกษศาสตร์คิว

สนทนาหน้าไมค์ :”  Happy New Year

นานาสาระ :  เรื่องของ ” เด็ก “

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 334

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงพรปีใหม่

สนทนาหน้าไมค์ :”  สิ่งแปลกใหม่ในชีวิตประจำวัน

นานาสาระ :  สัมภาษณ์นศ.มจธ. โครงการอบรมแผนที่ความคิด Mind Map

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 333

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมกาแฟ

สนทนาหน้าไมค์ :”  คัมภีร์ย้ายเส้นเอ็น: แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ (2)

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย: สักยันต์ & ตะกรุด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 332

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความสากลของความสุภาพ

สนทนาหน้าไมค์ :”  คัมภีร์ย้ายเส้นเอ็น: แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ (1)

นานาสาระ :  บ้านเมืองสวยด้วยมือเรา : อัศนี ทัศนเรืองรอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 331

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงพัฒนาสมองของโมสาร์ท

สนทนาหน้าไมค์ :”  การใช้คำว่า” เคย ” ในภาษาจีนกลาง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์นศ.ป.โท ทุนสวทช. : นส. พรระวี โทณผลิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 330

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เมืองบาธ

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Happy Christmas

นานาสาระ :  อยากมีรถขับ อัศนี ทัศนเรืองรอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 329

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความเชื่อของคนโบราณแฝงด้วยกุศโลบาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  10 ความเชื่อเรื่องเครื่องบิน

นานาสาระ :  ประสบการณ์ นศ. ป.โทเรียนตปท. (สวีเดน)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 328

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Oganic Products

สนทนาหน้าไมค์ :”  สวดมนต์ดีอย่างไร

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 327

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของประเทศสาธารณรัฐเชคฯ (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  บุพบท: บน-ล่าง

นานาสาระ :  หลายเหตุผลที่ทำให้คนเลี้ยงแมว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 326

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สโตนเฮนจ์

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Escape

นานาสาระ :  มุมมองของสถาปนิก: อัศนี ทัศนเรืองรอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 325

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข้าวในสำนวนไทย

สนทนาหน้าไมค์ :”  คนเหล็ก

นานาสาระ :  พิฑิภัณฑ์สถาบันภาษาวัฒนธรรม ม.มหิดล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 324

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วัฒนธรรมอาหารฟิวชั่น

สนทนาหน้าไมค์ :”  อาการกระดูกทับเส้นประสาท

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 323

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของประเทศสาธารณรัฐเชคฯ (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ก๋วยเตี๋ยวในไทย (2)

นานาสาระ :  นศ. ทุน สวทช. ระดับป.ตรี :นส.ปัทมา จันทา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 322

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ลอนดอน: มหานครแห่งความฝัน (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Song: Fool Again

นานาสาระ :  ว่าที่คุณพ่อ: สุรพล ศิริคุณ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 321

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ราชบัณฑิตโมบายล์

สนทนาหน้าไมค์ :”  โทรศัพท์และแบตเตอรี่

นานาสาระ :  แผนที่ภาษีชุมชน:ผศ.ดร.อนันต์ อินการปดุง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 320

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดำเนินชีวิตของคนเมือง

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมื่อกระดูกทับเส้นประสาท

นานาสาระ :  ศํพท์เกี่ยวกับความเชื่อไทย(3)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 319

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของบีโธเฟ่น(เยอรมัน)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ก๋วยเตี๋ยวในไทย (1)

นานาสาระ :  ภาวะสมองขาดเลือด (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 318

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ลอนดอน: มหานครแห่งความฝัน (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เพลง Hello Seattle

นานาสาระ :  สัมภาษณ์คุณครูวัยเกษียณ: ผศ. ชฎา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 317

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พระรามในอาเซียน (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  เพลง Ho Hey

นานาสาระ :  ภาวะสมองขาดเลือด (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 316

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พระรามในอาเซียน (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ขยะก็มีมูลค่าได้

นานาสาระ :  ท่องเที่ยวชุมชนสวนหลวง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 315

บอกเล่าเก้าสิบ  :  งานบ้านของชาวตะวันตก

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมื่อเส้นเอ็นอักเสบ (2)

นานาสาระ :  ศํพท์เกี่ยวกับความเชื่อไทย(2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 314

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Het Dorp (เพลงเนเธอร์แลนด์)

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำบอกลักษณะนาม

นานาสาระ :  การบวชของชายไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้ง 313

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กำแพงเฮเดรียน(2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ” Oh Mother”

นานาสาระ :  จูน: รักข้ามวัฒนธรรม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 312

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงสรรเสริญพระบารมี

สนทนาหน้าไมค์ :”  ทำไมห้ามใช้ไม้เซลฟี่

นานาสาระ :  แพทย์แผนไทยในปัจจุบัน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 311

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การเรียนรู้นอกห้องเรียน

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมื่อเส้นเอ็นอักเสบ (1)

นานาสาระ :  ศํพท์เกี่ยวกับความเชื่อไทย(1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 310

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Never Be Alone

สนทนาหน้าไมค์ :”  ประเพณีการดื่มเหล้า

นานาสาระ :  หลักสูตร TOEIC

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 309

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กำแพงเฮเดรียน(1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  Let It Do

นานาสาระ :  เลี้ยงลูกดี ชีวีเป็นสุข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 308

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ศัพท์คำใหม่ วัยรุ่นคิด ถูกผิดอีกเรื่อง

สนทนาหน้าไมค์ :”  Smart City : เมืองอัจฉริยะ

นานาสาระ :  แนะเรื่องสุขภาพโดยพยาบาลฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 307

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  สมุรไพรรักษามะเร็ง (2)

นานาสาระ :  ศัพท์เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 306

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของประเทศเบลเยี่ยม

สนทนาหน้าไมค์ :”  สมุรไพรรักษามะเร็ง (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ พยาบาลวิชาชีพ (คุณวันวิภา เรืองเดช)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 305

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของประเทศฝรั่งเศส

สนทนาหน้าไมค์ :”  กำแพงเมืองจีน (2)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ ครูมิก (อ.คมิก วันฮัสสัน)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 304

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ

สนทนาหน้าไมค์ :”  Home

นานาสาระ :  แก่แล้วดีไหม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 303

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สำนวนที่มาจากนก

สนทนาหน้าไมค์ :”  จีนในอนาคต

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ เรื่องเล่าปัญหาชุมชนจากกลุ่มอาสาสมัครชุมชนบางกอกใหญ่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 302

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สังคมครอบครัว

สนทนาหน้าไมค์ :”  สรรพคุณเผ็ดหรือจืด

นานาสาระ :  ผีไทย (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 301

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงวิมานดิน

สนทนาหน้าไมค์ :”  กำแพงเมืองจีน (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: เด็กไทยหัวใจดนตรีไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 300

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความ(ไม่)รู้เรื่องเมืองอังกฤษ

สนทนาหน้าไมค์ :”  Beautiful in White

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: คนไทยในสิงคโปร์ (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 299

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำในครัวเกี่ยวกับการใช้มีด

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทคโนโลยีการตรวจสอบความคิด ความรู้สึก และอารมณ์

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: งานเสวนาเรื่องสังคมก้มหน้า

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้ง 298

บอกเล่าเก้าสิบ  :  บ้านและการย้ายบ้าน

สนทนาหน้าไมค์ :”  เห็ดหลินจือ

นานาสาระ :  ผีไทย (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 297

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของชาว Macedonian (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  วันทีเท่าไร

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: คนไทยในสิงคโปร์ (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 296 งดออกอากาศ สถานีปิดทำการ ครั้งที่ 295

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วรรณกรรมท้ายรถ

สนทนาหน้าไมค์ :”  April Fool’s Day

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: บุคลากรจาก วช.-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 294

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาหารไทยในต่างประเทศ

สนทนาหน้าไมค์ :”  รับมือปี 58 ร้อนที่สุดในรอบ 55 ปี

นานาสาระ :  ชีวิตเดอะสตาร์ เอ็นจิเนียร์ ของ มจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 293

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ขนมต่างประเทศ

สนทนาหน้าไมค์ :”  โรคคอตีบกลับมาระบาดอีก

นานาสาระ :  ความเชื่อของคนไทย(1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 292

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของชาว Macedonian

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำบอกเวลา

นานาสาระ :  ดีใจได้เป็นผุ้ชายมุสลิม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 291

บอกเล่าเก้าสิบ  :  คำที่ได้รีบจากนางในวรรณคดี

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุดยอดสัตว์โลกใต้ทะเล

นานาสาระ :  My love

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 290

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ชื่อบ้านนามเมือง

สนทนาหน้าไมค์ :”  Magha Puja Day

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ชาวชุมชนวัดกัลยานิมิตร

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 289

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ฟรุ้ตเค้กและชีสเค้ก

สนทนาหน้าไมค์ :”  ความเครียดของผู้หญิง

นานาสาระ :  ควันหลงวาเลนไทน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 288

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Am I the easy to forget?

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทศกาลแห่งความรักของชาวจีน

นานาสาระ :  การถือศีลอด/แสวงบุญ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 287

บอกเล่าเก้าสิบ  :   I can’t stop loving you

สนทนาหน้าไมค์ :”  6 โรคระบาดร้ายในอดีต

นานาสาระ :  Que Sera, Sera. What ever will be, will be

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 286

บอกเล่าเก้าสิบ  :  แง่คิดจากสำนวนสุภาษิตที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

สนทนาหน้าไมค์ :”  เดือนแห่งความรัก

นานาสาระ :  แนะนำศาลเจ้าแม่มังกรทอง เขตบางขุนเทียน: วันตรุษจีน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 285

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ผักผลไม้และตู้เย็น

สนทนาหน้าไมค์ :”  กระดุกพรุน

นานาสาระ :  วันวาเลนไทน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 284

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงกวนตานาเมร่า(Guantanamera)

สนทนาหน้าไมค์ :”  อายุเท่าไหร่

นานาสาระ :  ชีวิตมุสลิม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 283

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การหาความความรู้และกิจกรรมยามว่าง

สนทนาหน้าไมค์ :”  สุดยอดสิ่งประดิษฐปี2014

นานาสาระ :   Don’t cry for me Argentina

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 282

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความเชื่อเรื่องไม้มงคล

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศรีลังกาน่ารู้

นานาสาระ :  สัมภาษณ์พญ. นาคะ ทองสมุทร ประธานบ้านสูงอายุสวางคนิเวศน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 281

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Sayonara

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศรีลังกาน่ารู้ (1)

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ บุคลากรนํ้าตาลมิตรผล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 280

บอกเล่าเก้าสิบ  :  X’mas

สนทนาหน้าไมค์ :”  ไข้หวัด

นานาสาระ :  The Gingerbread Man

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 279

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Kimito Itsumedemo

สนทนาหน้าไมค์ :”  วิธีการแนะนำตัวเอง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ แบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 278

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สุขภาพ+ออกกำลังกาย

สนทนาหน้าไมค์ :”  25 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2014 (1)

นานาสาระ :  เพลง Last Christmas

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 277

บอกเล่าเก้าสิบ  :  10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทย ตอน2

สนทนาหน้าไมค์ :”  เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษในร้านขายของ

นานาสาระ :  โรคปวดหัว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 276

บอกเล่าเก้าสิบ  :  10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทย ตอน1

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมนูดอกแค แก้ไข้หัวลม

นานาสาระ :  คำอวยพรวันคริสต์มาส

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 275

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Subaru & ดาวประดับใจ

สนทนาหน้าไมค์ :”  เรียนรู้คำว่า “dōu” = “ทั้งหมด ทั้งสิ้น”

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ จุดเริ่มต้นของฉัน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 274

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ฟักทองกับเทศกาล

สนทนาหน้าไมค์ :”  สำนักงานน่าอยู่

นานาสาระ :  เพลง Run to me

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 273

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องของม้า

สนทนาหน้าไมค์ :”  ชื่อภาษาอังกฤษของอาหารไทย ตอน2

นานาสาระ :  ภัยเงียบจากกล่องโฟม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 272

บอกเล่าเก้าสิบ  :  “เทพทอง” : เพลงไทยเดิมกว่า 300 ปี

สนทนาหน้าไมค์ :”  การใช้คำว่า “yě” = “ก็…เหมือนกัน”

นานาสาระ :  สัตว์ประจำชาติของประเทศอาซียน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 271

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การขอบคุณ

สนทนาหน้าไมค์ :”  ทีวีดิจิตอล

นานาสาระ :  สัมภาษณ์ : จุดเริ่มต้นหุ่นยนต์ของฉัน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 270

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์:ครอบครูดนตรีไทย

สนทนาหน้าไมค์ :”  สำนวนนี้มีที่มาจากเรือ

นานาสาระ :  เพลง You’ ve got a friend

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 269

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์: การใช้แผนที่ความคิด

สนทนาหน้าไมค์ :”  ชื่อภาษาอังกฤษของอาหารไทย

นานาสาระ :  สรรพคุณของสมุนไพรจีน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 268

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงลาวคำหอม

สนทนาหน้าไมค์ :”  การใช้คำว่า “ปู้” ในคำถาม

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: สุขใจวัยเกษียณ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 267

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดื่มน้ำ

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำว่ามากในภาษาจีน

นานาสาระ :  สัตว์ประจำชาติของประเทศอาซียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 266

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของประเทศบัลกาเรีย

สนทนาหน้าไมค์ :”  การพิมพ์งานสามมิติ

นานาสาระ :  ชาตินี้ ชาติหน้า ชาติไหน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 265

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เลี้ยงลูกให้ได้ดังใจนึก

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำไทยและคำในภาษาถิ่น

นานาสาระ :   เพลง Mama

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 264

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ประทักษิณาสักการะ:ชมรมดนตรีไทย

สนทนาหน้าไมค์ :”  คุยกับฝรั่งให้รู้เรื่อง

นานาสาระ :  7 ชนิดของอาหารต้านมะเร็ง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 263

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การเป็นอาสาสมัคร

สนทนาหน้าไมค์ :”  การตั้งชื่อสกุลของคนไทย

นานาสาระ :  สัมภาษณ์:เด็กไทยไปเรียนมาเลย์ฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 262

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลง Never on Sunday

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำศัพท์ฤดูหนาว&สถานที่เที่ยว

นานาสาระ :  สุภาษิตของประเทศอินโดนีเซีย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 261

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สวนและบ้าน

สนทนาหน้าไมค์ :”  รอยเลื่อนมีพลัง

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: แม่ของฉัน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 260

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์ หัวอกแม่ (ตอนที่2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  สำนวนไทยเกี่ยวกับกีฬา

นานาสาระ :  เพลง I’m your puppet

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 259

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์: เตรียมตัวเกษียณอย่างไรเมื่อเหลือเวลาอีก 8 ปี

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศัพท์ภาษาอังกฤษ: การเดินทางโดยเครื่องบิน (2)

นานาสาระ :  7 ชนิดของออาหารต้านมะเร็ง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 258

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาหาร (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ฤดูกาล

นานาสาระ :  สุภาษิตอินโดนีเซีย (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 257

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์ นศ. ทุนเรียนดี สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ศัพท์ภาษาอังกฤษ: การเดินทางโดยเครื่องบิน (1)

นานาสาระ :  “มะไฟ” ผลไม้หน้าร้อน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 256

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงของอินโดนีเซีย: Bengawan Solo

สนทนาหน้าไมค์ :”  หิว ไม่หิว

นานาสาระ :  สุภาษิตอินโดนีเซีย (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 255

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การหาบ้าน/ที่พัก

สนทนาหน้าไมค์ :”  เทคโนโลยีจากการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

นานาสาระ :  ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 254

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์: หัวอกแม่ (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  “บัว” วิถีชีวิตของคนไทย

นานาสาระ :  San Francisco

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 253

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์ นศ. ทุนเรียนดี สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (1)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ท่องเที่ยวพม่า (จบ)

นานาสาระ :  ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 252

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การอยู่ร่วมกันของชาวอเมริกัน

สนทนาหน้าไมค์ :”  สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับแมว

นานาสาระ :  ลิ้นจี่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 251

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เพลงพื้นบ้านมาเลเซีย: ราซาซายัง

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำบอกขนาด

นานาสาระ :  อาหาร/ขนมอินโดนีเซีย (ลอดช่อง)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 250

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ครอบครัวอเมริกัน

สนทนาหน้าไมค์ :”  เมื่อเทคโนโลยีเปียกน้ำ

นานาสาระ :  สุขใจกับเกษียณ (สัมภาษณ์)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 249

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เห็นคนอื่นแก่

สนทนาหน้าไมค์ :”  ภูมิปัญญาไทยคลายร้อน

นานาสาระ :  Streets of London

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 248

บอกเล่าเก้าสิบ  :  แนวทางการพัฒนาการใช้จักรยานใน กทม. 2 (สัมภาษณ์)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ท่องเที่ยวพม่า (2): พุกาม

นานาสาระ :  หวานเป็นลม ขมเป็นยา (มะระ)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 247

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Supermarket

สนทนาหน้าไมค์ :”  ชา (2): ประเภทและประโยชน์ของชา

นานาสาระ :  อาหาร/ขนมอินโดนีเซีย (กะปิ)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 246

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Beautiful Saigon & กรุงเทพราตรี

สนทนาหน้าไมค์ :”  น้ำมันจากธรรมชาติ

นานาสาระ :  สับปะรด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 245

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ปุ๋ยหมักก้ามปู

สนทนาหน้าไมค์ :”  คำว่า “บาง”

นานาสาระ :  In The Morning

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 244

บอกเล่าเก้าสิบ  :  แนวทางการพัฒนาการใช้จักรยานใน กทม. 1 (สัมภาษณ์)

สนทนาหน้าไมค์ :”  ท่องเที่ยวพม่า (1)

นานาสาระ :  เมล็ดทานตะวัน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 243

บอกเล่าเก้าสิบ  :  I Love You Because… & ยามรัก

สนทนาหน้าไมค์ :”  ชา (1): ประวัติและอุปกรณ์ในการชงและดื่มชา

นานาสาระ :  อาหาร/ขนมอินโดนีเซีย (Bajigua)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 242

บอกเล่าเก้าสิบ  :  Homemade

สนทนาหน้าไมค์ :”  9 มายาคติระหว่างเพศชายและหญิง

นานาสาระ :  โรคเครียดทางการเมือง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 241

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

สนทนาหน้าไมค์ :”  10 วิธีทำงานให้เจ้านายรัก: เกร็ดความรู้กจากรามเกียรติ์

นานาสาระ :  I Swear

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 240

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เยือนบรูไน (2)

สนทนาหน้าไมค์ :”  WWOOF Japan (จบ)

นานาสาระ :  การรักษาสุขภาพดวงตา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 239

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างกับเพลงสาวเชียงใหม่ & พี่สาวครับ

สนทนาหน้าไมค์ :ประวัติและวิธีทำชานมไข่มุก

นานาสาระ :ขนมอินโดนีเซีย: Rendang

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 238

บอกเล่าเก้าสิบ  :สิ่งแวดล้อม

สนทนาหน้าไมค์ :Most Googled 2013

นานาสาระ :ลมหนาว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 237

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: กว่าจะเป็น รศ.วินัย ภู่นำพล

สนทนาหน้าไมค์ :การจัดทำพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน

นานาสาระ :Sleeping Child

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 236

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร (วิจัยกับชุมชน)

สนทนาหน้าไมค์ :WWOOF Japan (2)

นานาสาระ :ปรับพฤติกรรมเสริมภูมิร่างกาย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 235

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างกับเพลงบัวขาว (Frances Yip)

สนทนาหน้าไมค์ :ประวัตินางในวรรณคดี (จบ)

นานาสาระ :คุณค่าเครื่องเทศ (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 234

บอกเล่าเก้าสิบ  :วัน Christmas

สนทนาหน้าไมค์ :ประสบการณ์ที่ไต้หวัน

นานาสาระ :อาหารอินโดนีเซีย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 233

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างกับเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้

สนทนาหน้าไมค์ :เทคโนโลยีกู้ภัยในฟิลิปปินส์

นานาสาระ :อุบัติเหตุกับสังคมไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 232

บอกเล่าเก้าสิบ  :การสร้างความประทับใจ

สนทนาหน้าไมค์ :ประวัตินางในวรรณคดี (2)

นานาสาระ :Happy X’mas (War is Over)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 231

บอกเล่าเก้าสิบ  :เยือนบรูไน (1)

สนทนาหน้าไมค์ :WWOOF Japan (1)

นานาสาระ :คุณค่าเครื่องเทศ (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 230

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างกับเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช

สนทนาหน้าไมค์ :เทศกาลกินเจ (จบ)

นานาสาระ :อาหารฟิลิปปินส์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 229

บอกเล่าเก้าสิบ  :ประเทศพัฒนาแล้วกับสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อม

สนทนาหน้าไมค์ :กำไลข้อเท้าไฮเทค

นานาสาระ :สุขกายสบายใจ วัยชรา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 228

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: แก่อย่างไรให้มีความสุข

สนทนาหน้าไมค์ :ประวัตินางในวรรณคดี (1)

นานาสาระ :Bridge over Troubled Water

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 227

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: เจ้าหน้าที่ชุมชนรัฐกิจสัมพันธ์ ปูนซีเมนต์ไทย

สนทนาหน้าไมค์ :แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย (2): ผ้า Pashimina

นานาสาระ :สัมภาษณ์: ชีวิตนักศึกษาไทยในต่างแดน (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 226

บอกเล่าเก้าสิบ  :การทำงานแลการใช้ชีวิตในวันหยุด

สนทนาหน้าไมค์ :สำนวนไทย

นานาสาระ :สัมภาษณ์: ชีวิตนักศึกษาไทยในต่างแดน (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 225

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างทางเพลง Santa Lucia

สนทนาหน้าไมค์ :เทศกาลกินเจ (1)

นานาสาระ :อาหารอาเซียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 224

บอกเล่าเก้าสิบ  :การเตรียมตัวรับกับสภาพอากาศ

สนทนาหน้าไมค์ :Social Network (จบ): Line, Twitter

นานาสาระ :สัมภาษณ์: ทำไมถึงไม่แต่งงาน?

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 223

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: ทำอย่างไรให้มีความสุข

สนทนาหน้าไมค์ :อนาคตภาษาไทยในประชาคมอาเซียน

นานาสาระ :Wind Beneth My Wings

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 222

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: อ.วรงค์ ถาวระ (พระราชประวัติ ร.4)

สนทนาหน้าไมค์ :แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย (2): หญ้าฝรั่น

นานาสาระ :โรคบ้านหมุน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 221

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างทางเพลง: 500 Miles (Away from Home)

สนทนาหน้าไมค์ :ผลไม้และจำนวนนับ

นานาสาระ :ธงอาเซียน: สิงคโปร์ & มาเลเซีย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 220

บอกเล่าเก้าสิบ  :การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

สนทนาหน้าไมค์ :Social Network (1): Facebook

นานาสาระ :สัมภาษณ์ชีวิต: ผศ.วิลักษณา ศรีมาวิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 219

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: ศิลปะเพื่อชีวิต

สนทนาหน้าไมค์ :ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน

นานาสาระ :If We Hold on Together

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 218

บอกเล่าเก้าสิบ  :สนทนาธรรมกับ รศ.ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์

สนทนาหน้าไมค์ :แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย (1)

นานาสาระ :10 อาหารสุขภาพที่แฝงพิษภัย (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 217

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้โลกกว้างทางเพลง Leaving on a Jet Plane

สนทนาหน้าไมค์ :สารทจีน

นานาสาระ :ธงอาเซียน: บรูไน & สิงคโปร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 216

บอกเล่าเก้าสิบ  :สังคมใฝ่รู้

สนทนาหน้าไมค์ :บันไดดนตรี

นานาสาระ :10 อาหารสุขภาพที่แฝงพิษภัย (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 215

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์: ลูกกำพร้า (จบ)

สนทนาหน้าไมค์ :ทำไมๆ (จบ)

นานาสาระ :Cat’s in the Cradle

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 214

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์ประสบการณ์:รศ.ทิพพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สนทนาหน้าไมค์ :ไปเยี่ยมชมดูงานที่สิงคโปร์ (จบ)

นานาสาระ :สภาพแวดล้อมที่ก่อมะเร็ง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 213

บอกเล่าเก้าสิบ  :อาหารและร้านอาหารในอเมริกา

สนทนาหน้าไมค์ :ทำไมๆ :ข้อสงสัยในสังคมไทย

นานาสาระ :สัมภาษณ์: รศ. จรัสดาว อินทรทัศน์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 212

บอกเล่าเก้าสิบ  :ที่มาของเพลง “ฤดูที่แตกต่าง”

สนทนาหน้าไมค์ :ตะเกียบ: ในการกินของจีน

นานาสาระ :ธงอาเซียน: บรูไน & อินโดฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 211

บอกเล่าเก้าสิบ  :ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สนทนาหน้าไมค์ :เทคโนโลยีใหม่: ตึก 60ชั้นใต้ดิน

นานาสาระ :สัมภาษณ์: ลูกกำพร้า(1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 210

บอกเล่าเก้าสิบ  : สัมภาษณ์: ผู้หญิงกับความงาม

สนทนาหน้าไมค์ : เล่าประวัติวัดโพธิ์

นานาสาระ : เพลง A Thousand Years

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 209

บอกเล่าเก้าสิบ  : งานพยาบาลกับงานบริการชุมชน

สนทนาหน้าไมค์ : ไปเยี่ยมชมดูงานที่สิงคโปร์(2)

นานาสาระ : เพลง Expired date กับ Best before

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 208

บอกเล่าเก้าสิบ  : ที่มาของบทเพลง ” คำมั่นสัญญา “

สนทนาหน้าไมค์ : ความเชื่อเกี่ยวกับสีต่างๆในชาวจีน

นานาสาระ : เรื่องเกี่ยวกับประเทศพม่า

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 207

บอกเล่าเก้าสิบ  : นิสัยในการอ่าน

สนทนาหน้าไมค์ : รถไฟฟ้าความเร็วสูง

นานาสาระ : โรคอุบัติใหม่ในปี2558

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 206

บอกเล่าเก้าสิบ  : พึงระวังแม้จะหวังดีก็ตาม

สนทนาหน้าไมค์ : ดอกไม้ในวรรณคดีไทย

นานาสาระ : เพลง Everything at once

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 205

บอกเล่าเก้าสิบ  : สัมภาษณ์นักวิจัยดีเด่นของมจธ.

สนทนาหน้าไมค์ : สาระน่ารู้จากประเทศสิงคโปร์

นานาสาระ : อาหารช่วยลดอาการภูมิแพ้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 204

บอกเล่าเก้าสิบ  : เพลง Moon light swim

สนทนาหน้าไมค์ :การถามและบอกเวลาในภาษาจีน

นานาสาระ :แนะนำธงชาติของประเทศลาว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 203

บอกเล่าเก้าสิบ  : การวางแผนชีวิตทั้งสั้นและยาว

สนทนาหน้าไมค์ :คู่แฝดดิจิตัล

นานาสาระ :วิธีลดอาการภูมิแพ้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 202

บอกเล่าเก้าสิบ  : การดูแลความงามอย่างมีสุขภาพ

สนทนาหน้าไมค์ : วรรคทองในวรรณคดีไทย

นานาสาระ : เพลง Heal the world

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 201

บอกเล่าเก้าสิบ  : พาชมวัดคู่สร้าง ถ.ประชาอุทิศ

สนทนาหน้าไมค์ : วิธีลดโลกร้อนอย่างง่ายๆ

นานาสาระ : ความสำเร็จ:คอนเสิร์ตมจธ. คอรัส

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 200

บอกเล่าเก้าสิบ  : วิธีประหยัด เก็บหอมรอมริบ

สนทนาหน้าไมค์ : ที่มาของคำว่า ” ฝรั่ง”

นานาสาระ : วิธีรับมือกับความร้อน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 199

บอกเล่าเก้าสิบ  : นักร้องสาว เติ้น ลี่ จวิน

สนทนาหน้าไมค์ : เทศกาลเชงเม้ง

นานาสาระ : ธงชาติในประชาคมอาเซียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 198

บอกเล่าเก้าสิบ  : ระบบโรงพยาบาลของต่างประเทศ

สนทนาหน้าไมค์ : นานาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

นานาสาระ : กลับมาทำงานอย่างมีความสุข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 197

บอกเล่าเก้าสิบ  : สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเยาวชน

สนทนาหน้าไมค์ : ประวัตินางสงกรานนต์ปีนี้

นานาสาระ : เพลง You’ll be in my heart

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 196

บอกเล่าเก้าสิบ  : หลักสูตรป.โท สาขาสังคมศาสตร์ฯ

สนทนาหน้าไมค์ : วิธีคลายร้อนอบอ้าว

นานาสาระ : 7 วิธีพิชิตตออฟฟิศซินโดรม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 195

บอกเล่าเก้าสิบ  : นักร้องสาว เติ้น ลี่ จวิ้น (1)

สนทนาหน้าไมค์ : ประวัติความเป็นมาของกี่เพ้า

นานาสาระ : ภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายสถานที่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 194

บอกเล่าเก้าสิบ  : ความพร้อมที่จะการดูแลสัตว์เลี้ยง

สนทนาหน้าไมค์ : บริการท่องเที่ยวในอวกาศ

นานาสาระ : ผลกระทบกับเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 193

บอกเล่าเก้าสิบ  : วางแผนท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อน

สนทนาหน้าไมค์ : ศัพท์เกี่ยวกับการกีฬา

นานาสาระ : เพลง Another Day in Paradise

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 192

บอกเล่าเก้าสิบ  : มหัศจรรย์คุณค่าผลไม้ไทย(2)

สนทนาหน้าไมค์ : ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

นานาสาระ : การดูแลสุขภาพตามหลักวิถีธรรม:หมอเขียว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 191

บอกเล่าเก้าสิบ  :ที่มาของเพลงฮาเลลูยา

สนทนาหน้าไมค์ :ความเชื่อในเทศกาลตรุษจีน (2)

นานาสาระ :ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 190 – 19 ก.พ. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :การดูแลสิ่งแวดล้อมที่สหรัฐฯ

สนทนาหน้าไมค์ :รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

นานาสาระ :อุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2013

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 189 – 12 ก.พ. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :ความรักในวันหนุ่มสาว

สนทนาหน้าไมค์ :ศัพท์บัญญัติในสมัยร. 6

นานาสาระ :Learning from Song : Valentine

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 188 – 5 ก.พ. 56

บอกเล่าเก้าสิบ : มหัศจรรย์คุณค่าผลไม้ไทย(1)

สนทนาหน้าไมค์ :   กระแสประชาคมอาเซียน

นานาสาระ :   คุณค่าอาหารในโยเกิร์ต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 187 – 29 ม.ค. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :มหัศจรรย์คุณค่าผลไม้ไทย

สนทนาหน้าไมค์ :ประเภทต่างๆของสามีและภรรยา”

นานาสาระ :มารู้จักประเทศฟิลิปปินส์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 186 – 22 ม.ค. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :เพลงที่เกี่ยวกับสองฝั่งโขง

สนทนาหน้าไมค์ :เทศกาลตรุษจีนในไทยและจีน”

นานาสาระ :ดอกไม้สัญญลักษณ์ประจำชาติอาเซียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 185 -15 ม.ค. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :วัฒนธรรมองค์กรไทย &เทศ

สนทนาหน้าไมค์ :ข่าวเทคโนโลยี : น้ำหอมกลิ่นอาหาร”

นานาสาระ :อุบัติเหตุในการเดินทาง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 184 – 8 ม.ค. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :ความรักในวัยรุ่น

สนทนาหน้าไมค์ :คำว่า “เล่น” ที่ใช้ในภาษาไทย”

นานาสาระ :เรียนรู้เพลง ” A Whole New World”

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 183 – 1 ม.ค. 56

บอกเล่าเก้าสิบ  :คนที่มีความสุขที่สุดในโลก

สนทนาหน้าไมค์ :คุยกันเรื่องมะระขี้นกกับเบาหวาน”

นานาสาระ :เทคนิคการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 182 – 25 ธ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของร. 9

สนทนาหน้าไมค์ :ประโยค คำเรียกสั้นๆในภาษาจีน”

นานาสาระ :เรียนอังกฤษรับความพร้อมอาเซียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 181 – 18 ธ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :การขับขี่ยวดยานพาหนะ

สนทนาหน้าไมค์ :ออกกำลังกายอย่างไรจึงได้ผล”

นานาสาระ :อาการทางจิตจากการใช้ Social Media

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 180 – 11 ธ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :รอบรั้วมหาวิทยาลัย:การปรับตัว

สนทนาหน้าไมค์ :การเรียกหนึ่งถึงสิบแบบบาลี-สันสกฤต”

นานาสาระ :Father & Son

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 179 – 4 ธ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :ทะเลบัวแดงที่กุมภวาปี

สนทนาหน้าไมค์ :คุยกันเรื่องข้าว”

นานาสาระ :การสร้างความสมดุลย์ให้ชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 178 – 27 พ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงเกาหลี:อารีดัง

สนทนาหน้าไมค์ :ของล้ำค่าสี่อย่างในห้องหนังสือจีน”

นานาสาระ :การตั้งคำถามในการชมภาพยนตร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 177 – 20 พ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :ฤดูหนาวในตะวันตก

สนทนาหน้าไมค์ :เทคโนโลยีการรักษาสุขภาพฟัน”

นานาสาระ :บัวและประโยชน์ของบัว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 176 – 13 พ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :กว่าจะเข้ามาเป็นนักศึกษาที่มจธ.

สนทนาหน้าไมค์ :การใช้ภาษาที่เกี่ยวกับคำว่า “กิน””

นานาสาระ :ไปโรงเรียน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 175 – 6 พ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :การดูแลตนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง

สนทนาหน้าไมค์ :การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี”

นานาสาระ :การดูแลสมองให้ดี

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 174 – 30 ต.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :อาหารเสริมอายุวัฒนะ

สนทนาหน้าไมค์ :ยักษ์ในวรรณคดี”

นานาสาระ :ผลวิจัยเรื่องการบริโภคฟาสท์ฟู้ด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 173 – 23 ต.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :เรียนรู้เกี่ยวกับเพลง “สุกิยากี้”

สนทนาหน้าไมค์ :ภาษาจีน: บ่งบอกความเป็นเจ้าของ”

นานาสาระ :เรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 172 – 16 ต.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :การเตรียมตัวเมื่อได้รับบัตรเชิญ

สนทนาหน้าไมค์ :การทำหลังคาให้เป็นสีเขียว”

นานาสาระ :จะทำอย่างไรเมื่อถูกเลิกจ้างงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 171 – 9 ต.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :บทบาทของพ่อแม่เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น

สนทนาหน้าไมค์ :ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์”

นานาสาระ :การซื้อของในซุปเปอร์มาร์เกต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 170 – 2 ต.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :ประโยชน์ของทุเรียน

สนทนาหน้าไมค์ :ความเชื่อทางโภชนาการ”

นานาสาระ :การดุแลตนเองของคนวัยเกษียณ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 169 – 25 ก.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :การใช้ชีวิตคนทำงาน: เกษียณเกษมสุข

สนทนาหน้าไมค์ :ประโยคบอกเล่า:นี่คือ นั่นคือ”

นานาสาระ :การตั้งคำถามก่อนการฝึกดูภาพยนตร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 168 – 18 ก.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :ระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน

สนทนาหน้าไมค์ :การส่งอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพ”

นานาสาระ :มารู้จักแว๊กซ์เคลือบผลไม้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 167 – 11 ก.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์คนทำงานศิลปะ:การนำเสนองาน

สนทนาหน้าไมค์ :“รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี” ยังมีผลไหม

นานาสาระ :ศัพท์ในห้องครัว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 166 – 04 ก.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :10 วิธี ช่วยป้องกันบ้านจากการโจรกรรม

สนทนาหน้าไมค์ :วิวัฒนาการสื่อบันทึกเสียง

นานาสาระ :ประโยชน์และเมนูจากสับปะรด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 165 – 28 ส.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :เพลงที่เกี่ยวกับวันแม่

สนทนาหน้าไมค์ :แง่คิดคุณธรรมในภาพวาดของจีน

นานาสาระ :การถามคำถามเกี่ยวกับงานอดิเรก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 164 – 21 ส.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :ความเสมอภาคในมุมมองต่างวัฒนธรรม

สนทนาหน้าไมค์ :โอลิมปิกในอีก 8 ปีข้างหน้า

นานาสาระ :ข้อควรระวังในการใช้สมาร์ตโฟน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 163 – 14 ส.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :สัมภาษณ์คนทำงานศิลปะ: คุณกันตพัฒน์

สนทนาหน้าไมค์ :ความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยในอดีต

นานาสาระ :คุยกันเรื่องการซื้อยา &ร้านขายยา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 162 – 07 ส.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดูแลสุขภาพของสุนัข

สนทนาหน้าไมค์ :  ทัศนะของคนทั่วโลกที่มีต่อ “หนู” (2)

นานาสาระ :  การดูแลสุขภาพของช่วงวัยทอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 161 – 31 ก.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สิบเมืองที่เสี่ยงต่อการถูกล้วงกระเป๋า

สนทนาหน้าไมค์ :  อักษร ช. ช้าง มีอะไรมากมาย

นานาสาระ :  เข้าใจปัญหาของวัยรุ่นไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 160 – 24 ก.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เทศกาลเข้าพรรษาสำหรับชาวพุทธ

สนทนาหน้าไมค์ :  การทักทายในภาษาจีนกลาง

นานาสาระ :  งานอดิเรกในยามว่าง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 159 – 17 ก.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การพึ่งพาตนเองในวัฒนธรรมตะวันตก

สนทนาหน้าไมค์ :  อัพเดทข่าวเทคโนโลยี

นานาสาระ :  ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 158 – 10 ก.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความอ้วนและการลดน้ำหนัก

สนทนาหน้าไมค์ :  การประกวดคัดลายมือ

นานาสาระ :  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในยามฉุกเฉิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 157 – 3 ก.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กีฬาโอลิมปิค 2012

สนทนาหน้าไมค์ :  ทัศนะของคนทั่วโลกที่มีต่อ “หนู” (1)

นานาสาระ :  การดูแลสุขภาพของไต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 156 – 26 มิ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การกวนข้าวทิพย์

สนทนาหน้าไมค์ :  การวางแผนทางการเงิน (2)

นานาสาระ :  ผลกระทบที่เกิดจากวิกฤติโลกร้อน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 155 – 19 มิ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความเป็นมาของกาแฟ

สนทนาหน้าไมค์ :  การวางแผนทางการเงิน(1)

นานาสาระ :  การตั้งคำถามเกี่ยวกับกีฬา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 154 – 12 มิ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เสียงจากเด็กสู่ผู้ใหญ่

สนทนาหน้าไมค์ :  คำทักทายในภาษาไทย

นานาสาระ :  การพูดบอกอาการเมื่อเจ็บไข้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 153 – 5 มิ.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โอลิมปิคเกมส์ 2012

สนทนาหน้าไมค์ :  จีโนม: อัพเดทข่าวเทคโนโลยี

นานาสาระ :  ปัญหาผมร่วง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 152 – 29 พ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สาเหตุของการเกิดสึนามิ

สนทนาหน้าไมค์ :  สุภาษิต และคำพังเพย:หมา

นานาสาระ :  โครงการจิตอาสาเยียวยาน้ำท่วม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 151 – 22 พ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พระราชพิธีแรกนาขวัญ

สนทนาหน้าไมค์ :  ภัยใกล้ตัว

นานาสาระ :  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 150 – 15 พ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  พิธีแต่งงานของชนเผ่าทั่วโลก

สนทนาหน้าไมค์ :  ภัยจากกลโกงทางการเงิน

นานาสาระ :  พุดคุยกันเรื่องกีฬา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 149 – 8 พ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดูแลสุขภาพในหน้าร้อน

สนทนาหน้าไมค์ :  ภัยอันตรายจากรถยนต์

นานาสาระ :  ศัพท์ที่ใช้ยามเจ็บไข้

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 148 – 1 พ.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  แผ่นดินไหวและสึนามิ

สนทนาหน้าไมค์ :  อัพเดทเทคโนโลยี

นานาสาระ :  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 147 – 24 เม.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เวลาว่างของผู้ชายอารมณ์ศิลป์

สนทนาหน้าไมค์ :  สงกรานต์ ที่อ.พระประแดง

นานาสาระ :  รับมือกับหน้าร้อน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 146 – 17 เม.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การมัดเท้าของผุ้หญิงจีนสมัยก่อน

สนทนาหน้าไมค์ :  เทศกาลต่างๆในเอเซีย

นานาสาระ :  คำถามเกี่ยวกับกีฬา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 145 – 10 เม.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองความรัก:อย่างไรคือรักแท้

สนทนาหน้าไมค์ :  ข้อควรระวังจากการดูทีวี

นานาสาระ :  สนทนาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 144 – 3 เม.ย. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

สนทนาหน้าไมค์ :  เว็บไซด์กูเกิ้ลสเปรดวิว

นานาสาระ :  คุณค่าของการชมงานศิลปะ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 143 – 27 มี.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองของความรักและการใช้ชีวิตคู่

สนทนาหน้าไมค์ :  ผลกระทบจากสื่อโฆษณาทางทีวี

นานาสาระ :  เปิดใจคุณบัญชา มะ จิตรกรสีน้ำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 142 – 20 มี.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การมอง”เท้า” ในแต่ละวัฒนธรรม(1)

สนทนาหน้าไมค์ :  ประโยชน์และโทษของทีวี

นานาสาระ :  การพูดคุย ซักถามเรื่องทั่วๆไป

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 141 – 13 มี.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองศิลปะ:งานอดิเรกของลุงกิ๊

สนทนาหน้าไมค์ :  ตัวละครชายในวรรณคดีไทย

นานาสาระ :  การพยากรณ์อากาศประจำวัน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 140 – 6 มี.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อย่าลืมผุ้หญิงที่สำคัญคนแรกในชีวิต

สนทนาหน้าไมค์ :  ความร่วมมือของไทยกับอาเซียน

นานาสาระ :  วิธีป้องกันโรคปวดศีรษะไมเกรน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 139 – 28 ก.พ. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความรักหลายรูปแบบ

สนทนาหน้าไมค์ :  ความเครียด

นานาสาระ :  หลักสูตรMBAของ GMIในมจธ.

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 138 – 21 ก.พ. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ต้นลั่นทมหรือลีลาวดี

สนทนาหน้าไมค์ :  การทำสปา

นานาสาระ :  เตรียมตัวในการท่องเที่ยว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 137 – 14 ก.พ. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์มุมมองความรักของพ่อแม่

สนทนาหน้าไมค์ :  ความรักของนางในวรรณคดี

นานาสาระ : การเชื้อเชิญหรือชักชวน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 136 – 7 ก.พ. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ท่องเที่ยวเมืองสิงคโปร์(1)

สนทนาหน้าไมค์ :  การพัฒนาคุณสมบัติสมาร์ทโฟน

นานาสาระ :  คุณค่าของการรู้คุณค่า

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 135 – 31 ม.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อิทธิพลของกลิ่น

สนทนาหน้าไมค์ :  เทคโนโลยี 3 G

นานาสาระ :  งานสัปดาห์ศิลปและวัฒนธรรม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 134 – 24 ม.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  โรคบ้าซื้อ

สนทนาหน้าไมค์ :  อาหารที่ช่วยเสริมสุขภาพ

นานาสาระ :  การเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 133 – 17 ม.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  จัดอันดับประเทศใจบุญที่สุดในโลก

สนทนาหน้าไมค์ :  เทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year)

นานาสาระ :  เรียนภาษาอังกฤษจากบทวิจารณ์หนัง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 132 – 10 ม.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สร้างสุขในวันปีใหม่

สนทนาหน้าไมค์ :  เรียนรู้ภาษาจากคำว่า “ลูก”

นานาสาระ :  การทำธุรกรรมทางการเงิน(Banking)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 131 – 3 ม.ค. 55

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ท่องเที่ยวสิงคโปร์

สนทนาหน้าไมค์ :  ญี่ปุ่นหลังวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ

นานาสาระ :  10 วิธีคิดให้ชีวิตมีความสุข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 130 – 27 ธ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ประโยชน์ของยาสีฟัน

สนทนาหน้าไมค์ :  สุขภาพ และการดูแลรักษาดวงตา

นานาสาระ :  คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเลี้ยงสุนัข

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 129 – 20 ธ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กล้วยและความเชื่อเกี่ยวกับกล้วย

สนทนาหน้าไมค์ :  เทศกาลคริสมาสต์

นานาสาระ :  การใช้ภาษาอังกฤษบรรยายภาพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 128 – 13 ธ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัมภาษณ์: ปสก. อาสาสมัครงานจิตอาสา

สนทนาหน้าไมค์ :  เรียนรู้คำไทยที่ขึ้นต้นว่า “แม่” & “พ่อ”

นานาสาระ :  การทำธุรกรรมทางการเงิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 127 – 6 ธ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องเล่า “มีเพียงฉันที่ไม่ได้กินฟรี”

สนทนาหน้าไมค์ :  กรณีศึกษา:น้ำท่วมในสหรัฐอเมริกา

นานาสาระ :  บทบาท&หน้าทีที่พ่อไม่ควรละเลย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 126 – 29 พ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัตว์อสรพิษต่างๆที่มากับน้ำท่วม(ตอนที่2)

สนทนาหน้าไมค์ :   โรคต่างๆที่มากับน้ำท่วม

นานาสาระ :  สัมภาษณ์: ชีวิตเมื่อต้องเผชิญอุทกภัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 125 – 22 พ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สัตว์อสรพิษต่างๆที่มากับน้ำท่วม(ตอนที่1)

สนทนาหน้าไมค์ :  อุทกภัย: ศัพท์ภาษาอังกฤษ(ตอนที่2)

นานาสาระ :  กำลังใจสู่ผู้ประสบอุทกภัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 124 – 15 พ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อาหารแมคโดนัลด์ในที่ต่างๆ

สนทนาหน้าไมค์ :  ศัพท์ภาษาอ. ช่วงเกิดอุทกภัย

นานาสาระ :  ขำขันจากประโยคคำพุด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 123 – 8 พ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ระวัง:โรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วม

สนทนาหน้าไมค์ :  คำที่ใช้บ่อยในช่วงน้ำท่วม

นานาสาระ :  การสัมภาษณ์สมัครงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 122 – 1 พ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องเล่าสะท้อนความยึดมั่นถือมั่น

สนทนาหน้าไมค์ :  สิ่งประดิษฐ์ในช่วงน้ำท่วม

นานาสาระ :  การดูแลกาย&ใจ ช่วงวิกฤตน้ำท่วม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 121 – 25 ต.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สาระน่ารู้เกี่ยวกับเมฆ

สนทนาหน้าไมค์ :  อาชีพต่างๆที่มีความเสี่ยง

นานาสาระ :  วิธีปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 120 – 18 ต.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ของที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณท์

สนทนาหน้าไมค์ :  การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม

นานาสาระ :  เทคนิคของการอ่าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 119 – 11 ต.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

สนทนาหน้าไมค์ :  หลักการแปลงแซ่มาเป็นนามสกุล

นานาสาระ :  เตรียมตัวสัมภาษณ์สมัครงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 118 – 4 ต.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด

สนทนาหน้าไมค์ :  ชุดสูทหุ่นยนต์ช่วยผุ้ป่วย

นานาสาระ :  ทักษะดูแลใจรับ “‘ภัยวิกฤต”

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 117 – 27 ก.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ดอกไม้ต่างๆ: มีคุณและโทษ

สนทนาหน้าไมค์ :  เคล็ดลับการดูแลความงาม

นานาสาระ :  เรียนรู้และเข้าใจผู้สูงวัย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 116 – 20 ก.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กว่าจะเป็นหนังสือ

สนทนาหน้าไมค์ :  การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

นานาสาระ :  มาออกกำลังกายกันเถอะ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 115 – 13 ก.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่อง”กล่องของแม่”

สนทนาหน้าไมค์ :  ที่มาของการตั้งชื่อและนามสกุล

นานาสาระ :  การสัมภาษณ์สมัครงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 114 – 6 ก.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ลีลาดนตรี:การประกวดขับร้อง มจธ

สนทนาหน้าไมค์ :  การใช้โปรตีนกาวของไหม

นานาสาระ :  เรื่องของดนตรี: อ.สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์(2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 113 – 30 ส.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องประเทศศรีลังกา(2)

สนทนาหน้าไมค์ :  การจำแนกผิวแบบต่างๆ

นานาสาระ :  เรื่องของดนตรี: อ.สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์(1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 112 – 23 ส.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สาระความรู้เกี่ยวกับพายุต่างๆ

สนทนาหน้าไมค์ :  อาการออฟฟิศซินโดรม

นานาสาระ :  กรรม:การกระทำที่ส่งผลต่อชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 111 – 16 ส.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  วันแม่ในประเทศต่างๆ

สนทนาหน้าไมค์ :  ศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

นานาสาระ :  อาหารเพื่อสุขภาพ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 110 – 9 ส.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เปิดใจพระรักเกียรติ รักขิตะธรรมโม

สนทนาหน้าไมค์ :  การดูแลผิวพรรณ:วิธีธรรมชาติ

นานาสาระ :  การสมัครงาน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 109 – 2 ส.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เล่าเรื่องประเทศศรีลังกา(1)

สนทนาหน้าไมค์ :  การตั้งชื่อของคนไทย

นานาสาระ :  รับรู้และเข้าใจเรื่อง การพลัดพราก

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 108 – 28 ก.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรื่องของสัตว์จำศีล

สนทนาหน้าไมค์ :  มารู้จักเครื่องสำอางกัน

นานาสาระ :  รับมือกับความเครียด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 107 – 19 ก.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ชื่อของประเทศเกิดใหม่

สนทนาหน้าไมค์ :  เวลาที่เหมาะกับการออกกำลังกาย

นานาสาระ :   การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร (2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 106 – 12 ก.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข

สนทนาหน้าไมค์ :  ภาษาวัยรุ่น: น่าลุ้นน่าเข้าใจ

นานาสาระ :   อาชีพต่างๆ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 105 – 5 ก.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  กว่าจะถึงวัยเกษียณราชการ

สนทนาหน้าไมค์ :  มุมมองเกี่ยวกับศัลยกรรม

นานาสาระ :   ความเปลี่ยนแปลงบนโลก 9 ประการ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 104 – 28 มิ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การดูแลสุนัข: สัตว์เลี้ยงแสนรัก

สนทนาหน้าไมค์ :  ศัลยกรรมตกแต่ง

นานาสาระ :   วิธีประเมินความเครียด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 103 – 21 มิ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ชื่อของประเทศที่เกิดใหม่ (1)

สนทนาหน้าไมค์ :  เชื้อโรคอีโคไลที่มากับอาหาร

นานาสาระ :   การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร (1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 102 – 14 มิ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  รักอย่างเมตตา

สนทนาหน้าไมค์ :  ศัพท์เกี่ยวข้องกับการเมือง

นานาสาระ :   การบอกเวลาภาษาอังกฤษ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 101 – 7 มิ.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  สามเรื่องซึ้งตรึงใจ

สนทนาหน้าไมค์ :  อัพเดทข่าวไอที &นวัตกรรม

นานาสาระ :   พิการแต่เพียงกาย(ตอนที่ 2)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 100 – 31 พ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลกร้อน

สนทนาหน้าไมค์ :  ปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์

นานาสาระ :   พิการแต่เพียงกาย(ตอนที่1)

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 99 -24 พ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การจัดระดับภาพยนตร์ไทย

สนทนาหน้าไมค์ :  คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิตามินต่างๆ

นานาสาระ :   ว่าด้วยเรื่อง”ความรัก”

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 98 -17 พ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ความสุขในชีวิต

สนทนาหน้าไมค์ :  ลักษณะของผมแบบต่างๆ

นานาสาระ :   เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 97 -10 พ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เรียนรู้ผ่านความทุกข์

สนทนาหน้าไมค์ :  พระราชพิธีพืชมงคลฯ

นานาสาระ :   การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 96 -3 พ.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ใครคือผู้สร้างอนาคตของมนุษย์

สนทนาหน้าไมค์ :  อัพเดทข่าวเทคโนโลยี

นานาสาระ :   อาหารคลายร้อน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 95 -26 เม.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  เข้าใจเรื่องพลังงานปรมาณู

สนทนาหน้าไมค์ :  ศึกษาข้อมูลก่อนการเดินทาง

นานาสาระ :   ทำไมต้องลาพักร้อนด้วย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 94 -19 เม.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การอ่านในชีวิตประจำวัน

สนทนาหน้าไมค์ :  วัฒนธรรมต่างๆในเดือนเม.ย.

นานาสาระ :   ตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการพูด

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 93 -12 เม.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองชีวิต ความหวัง&กำลังใจ(2)

สนทนาหน้าไมค์ :  แง่คิดเศรษฐกิจพอเพียง

นานาสาระ :   การพูดคุยทั่วๆไป

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 92 – 5 เม.ย. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การทำวิจัยเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ

สนทนาหน้าไมค์ :  อัพเดทข่าวสาร

นานาสาระ :   การทบทวนชีวิต

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 91 – 29 มี.ค 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มุมมองชีวิต ความหวัง&กำลังใจ(1)

สนทนาหน้าไมค์ :  คำในภาษาไทยที่ใช้สับสน

นานาสาระ :   รับมือกับภัยแผ่นดินไหว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 90 – 22 มี.ค 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ประวัติเกี่ยวกับ ” ว่าว “

สนทนาหน้าไมค์ :  สถานการณ์ที่ญี่ปุ่น

นานาสาระ :   การดูแลและถนอมดวงตา

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 89 – 15 มี.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  อัพเดทข่าวสาร

สนทนาหน้าไมค์ :  เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

นานาสาระ :   การพูดจาก ” ไดอารี่ “

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 88 – 8 มี.ค 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  มัจจุราชเอื้อมไม่ถึง

สนทนาหน้าไมค์ :  ต่อ ปัญหาและวิธีการใช้คำ

นานาสาระ :   ELLIS การโดยสารรถเมลล์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 87 – 1 มี.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับปุ๋ย

สนทนาหน้าไมค์ :  ของที่หายไปในทศวรรษ

นานาสาระ :   หยิ่นหยาง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 86 – 22 ก.พ. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข้อมูลเกี่ยวกับ ” วันวาเลนไทน์ “

สนทนาหน้าไมค์ :  ประโยชน์ของการดื่มน้ำ

นานาสาระ :   สัมภาษณ์นักศึกษา โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 85 – 15 ก.พ. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ข่าวสารทั่วไป

สนทนาหน้าไมค์ :  ความเป็นมาของ ” วันวาเลนไทน์ “

นานาสาระ :   การฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการอัดเสียงตัวเอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 84 – 8 ก.พ. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :  การเสียสัตย์

สนทนาหน้าไมค์ :  ปัญหาและวิธีการใช้คำว่า “การ”

นานาสาระ :   เรียนรู้คู่ ELIS : การทักทาย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 83 – 1 ก.พ. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :   เปิดตัวชมรมดนตรีไทย

สนทนาหน้าไมค์ :  เทคโนโลยีต่างๆ

นานาสาระ :   สถานการณ์ของครอบครัวไทย

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 82 – 25 ม.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :   ประวัติและความเป็นมาของวันครู

สนทนาหน้าไมค์ :  สิ่งที่ปฏิบัติแล้วทำร้ายสมอง

นานาสาระ :   คำว่า “โชคดี”

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 81 – 18 ม.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :   ข่าวสารเทคโนโลยีและอื่นๆ

สนทนาหน้าไมค์ :  ประโยชน์จากอาหารต่างๆ

นานาสาระ :   การเขียนบันทึกจากไดอารี่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 80 – 11 ม.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :   จุดสุดท้ายของชีวิต

สนทนาหน้าไมค์ : เรื่องของข้าว

นานาสาระ : คำเรียก รถไฟใต้ดิน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 79 – 4 ม.ค. 54

บอกเล่าเก้าสิบ  :   ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สนทนาหน้าไมค์ :  คำทำนายตามจักรราศี

นานาสาระ :   ทบทวนชีวิตรับปีใหม่

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 78 – 28 ธ.ค. 53

บอกเล่าเก้าสิบ  :   ความเป็นมาของพลุ

สนทนาหน้าไมค์ :  ลักษณะนิสัยตามเดือนเกิด(2)

นานาสาระ :   มจธ. กับ การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 77 – 21 ธ.ค. 53

บอกเล่าเก้าสิบ  :   วางแผนการท่องเที่ยว

สนทนาหน้าไมค์ :   ลักษณะนิสัยตามเดือนเกิด(1)

นานาสาระ :  เทคนิคการแปล

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 76 – 14 ธ.ค 53

บอกเล่าเก้าสิบ  :  ใช้อินเตอร์เนตอย่างรู้เท่าทัน

สนทนาหน้าไมค์ :  คำไทยที่มักใช้คลาดเคลื่อน

นานาสาระ :   สำนวนที่ใช้โดยสารรถประจำทาง

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 75 – 7 ธ.ค. 53

บอกเล่าเก้าสิบ  :   พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

สนทนาหน้าไมค์ :  ของขวัญ ทางเทคโนโลยี

นานาสาระ :   กฎแห่งกรรม

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 74 – 30 พย 53

บอกเล่าเก้าสิบ  :   กฎแห่งกรรม

สนทนาหน้าไมค์ :   สุภาษิตเกี่ยวกับน้ำ

นานาสาระ :   กะหล่ำปลีของดีใกล้ตัว

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 73 – 23 พย 53

บอกเล่าเก้าสิบ  :   เรื่องของส้วม

สนทนาหน้าไมค์ :   วิตามิน ต่างๆ

นานาสาระ :   10 ปี ศิลปศาสตร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง


ครั้งที่ 72 – 16 พย 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  เรื่องของส้วม (1)

สนทนาหน้าไมค์ :  ศัพท์ใช้ทางเครือข่ายสังคม

นานาสาระ :  พังความคิด My Mapping

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 71 – 9 พ.ย. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  สถานการณ์น้ำท่วม

สนทนาหน้าไมค์ :  ศัพท์ใหม่วัยโจ๋

นานาสาระ :  การโดยสารรถแท็กซี่

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 70 – 2 พ.ย. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (1)

สนทนาหน้าไมค์ :  ข่าวเทคโนโลยี

นานาสาระ :  การใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 69 – 26 ต.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  ดีเอ็นเอ (DNA)
สนทนาหน้าไมค์ : อาชีพที่เสี่ยงอันตราย(ต่อ)
นานาสาระ :  วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วม

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 68 – 19 ต.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ : 10 อันดับเทศกาลแปลกของโลก

สนทนาหน้าไมค์ : อาชีพที่เสี่ยงอันตราย

นานาสาระ :  มาเลือกวิธีการเรียนรู้กัน

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 67 – 12 ต.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  สื่อสารถูกวิธีอย่างมีความสุข

สนทนาหน้าไมค์ :  ชื่อทีมฟุตบอลไทย

นานาสาระ :  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการช้อปปิ้ง

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 66 – 5 ต.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  นโยบายวิชาศึกษาทั่วไป ในมจธ.

สนทนาหน้าไมค์ :  อัพเดทข่าวด้านเทคโนโลยี

นานาสาระ :  สื่อสารถูกวิธี-ชีวีเป็นสุข

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 65 – 28 ก.ย. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  ทานตามกลุ่มเลือด และธาตุเจ้าเรือน

สนทนาหน้าไมค์ :  โทรศัพท์มือถือ

นานาสาระ :  โครงการสามมุมมองศาสนาธรรมฯ

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 64 – 21 ก.ย. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  อัพเดทข่าวต่างๆและการเรียนรู้
สนทนาหน้าไมค์ : เรียนรู้ภาษากับวัฒนธรรม
นานาสาระ :  เทคนิคการอ่าน

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 63 – 14 ก.ย. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  อานิสงค์ของการทำบุญ
สนทนาหน้าไมค์ : เฮฮาภาษาไทย-ลาว
นานาสาระ :
  ต่อ Shopping- ซื้อไก่

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 62 – 7 ก.ย. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  อินโดนีเซีย: บุโร พุทโธ
สนทนาหน้าไมค์ : รู้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
นานาสาระ :  อ.นิเวศน์ สนทนา อยู่ให้เป็นสุขและ สนุกกับงาน

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 61 – 31 ส.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  เที่ยวอินโดนีเซีย
สนทนาหน้าไมค์ :  ว่าด้วยเรื่องสุนัข
นานาสาระ :  10 อันดับแหล่งมลพิษในกรุงเทพฯ

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 60 – 24 ส.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  ตุ๊กแก
สนทนาหน้าไมค์ :  วัฒนธรรมการกิน
นานาสาระ :   การใช้ชีวิตในต่างแดน: เยาวชน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 59 – 17 ส.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  โรคไข้เลือดออก
สนทนาหน้าไมค์ :  งานอดิเรก:ภาษาอังกฤษ
นานาสาระ :   ทำอย่างไรให้รักการอ่าน

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 58 – 10 ส.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  ความรักแบบใหม่ในสังคมปัจจุบัน
สนทนาหน้าไมค์ :  สำนวนไทยเกี่ยวกับไก่
นานาสาระ : พูดอย่างไรเวลาซื้อของ:ELLIS

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 57 – 3 ส.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  อาหารบำรุงสมอง
สนทนาหน้าไมค์ : เที่ยวเกาะสีชัง
นานาสาระ : ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 56 – 27 ก.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  เทศกาลวันเข้าพรรษา
สนทนาหน้าไมค์ :  วันสำคัญของไทย
นานาสาระ : อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ: สังกัด มจธ.

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 55 – 20 ก.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  ผลพวงของฟุตบอลโลก: ปลาหมึกพอล
สนทนาหน้าไมค์ :  เทคนิคการเตรียมตัวสอบ
นานาสาระ :  ELLIS Program: Greeting

ดาว์นโหลด :

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครั้งที่ 54 – 13 ก.ค. 53

บอกเล่า เก้าสิบ :  ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม
สนทนาหน้าไมค์  :  เครียด!!! จะทำอย่างไรดี
นานาสาระ : เรียนภาษาอังกฤษ จาก ELLIS

ดาว์นโหลด : 

ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เนื้อหาที่นำเสนอในรายการวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชา มจธ. วาไรตี้ ประจำปี 2553

 ออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00 น.

ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ครั้งที่
วดป.
ดาว์นโหลด
บอกเล่า เก้าสิบ
นานาสาระ
มจธ.สนทนา
53.
6 ก.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับเรื่องสายตา บทบาทของหุ่นยนต์ เทคนิคDIY: ดูแลชีวิต พิชิตโรค
52.
29 มิ.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ชุมชนออนไลน์ กระแสที่วัยรุ่นกำลังเผชิญ แนวคิดการศึกษาที่พัฒนารอบด้าน
51.
22 มิ.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


อูมามิ คือ อะไร กีฬาฟุตบอลโลก การศึกษาแนวพอเพียง : PROUT
50.
15 มิ.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


อิทธิพลของฟุตบอลโลก ศัพท์ : กิจกรรมไหว้ครู พันธกิจของสำนักหอสมุด
49.
8 มิ.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ภัยจากเทคโนโลยี: เด็กหาย เครียด!!! จะทำอย่างไรดี พันธกิจของศุนย์การศึกษาต่อเนื่อง
48.
1 มิ.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย หมู่บ้านพลังแสงอาทิตย์ หลักสูตรเรียนที่บ้าน (โฮมสคูล)
47.
25 พ.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ที่มาของไอศกรีม สมการความสุข การเตรียมรับมือกับเทคโนโลยี
46.
18 พ.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วันพืชมงคล  และ อาการ Heat Stroke เกมส์ลับสมองภาษาอังกฤษ กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน
45.
11 พ.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ความเห็นของนร. ต่อโครงการ 2B-KMUTT โรคผู้สูงวัย:มะเร็งเม็ดเลือด ชุมชนออนไลน์ (Social Network)
44.
4 พ.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เทศกาลว่าว วิธีหาความสุขแบบง่ายๆ นร. โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 7
43.
27 เม.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ประสบการณ์ นร. 2B- KMUTT กิจกรรมวันสงกรานต์ ชุมชนออนไลน์ (Social Network)
42.
20 เม.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


พัฒนาการของมนุษย์ และอื่นๆ ท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์
41.
13 เม.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วันสงกรานต์ &วันผุ้สูงอายุ การดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ ทัศนะผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง
40.
6 เม.ย. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ข่าวการศึกษา เตรียมพร้อมสอบแอดมิชชั่น ความรู้คู่ความดี
39.
30 มี.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


โครงการปลูกฝันวันใหม่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ: วันหยุด การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
38.
23 มี.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วันช้างไทย สมการความสุข ทำไมต้อง E-Learning
37.
16 มี.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


สารพันเรื่องน่ารู้ สมการความสุข สวช. มจธ. กับการพัฒนาชุมชน
36.
9 มี.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม ประโยชน์ของงานอดิเรก บริการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.
35.
2 มี.ค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


สถานที่ท่องเที่ยว-วังน้ำเขียว โรงเรียนมีอะไรดีๆบ้าง การเรียนรู้คู่ความดี
34.
23 กพ. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


พระราชประวัติพระพุทธเลิศหล้าฯ ความฉลาดทางสังคม การเรียนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (E-learning)
33.
16 กพ. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


อัพเดทข่าวการศึกษา เทศกาลตรุษจีน ครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง มจธ.
32.
9 กพ. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


บุคลิกภาพของชายที่มีบ้านเล็ก การดูแลตนเอง: วัย 50+ การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างไรให้ได้ผล
31.
2 กพ. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เที่ยวที่วังน้ำเขียว(ต่อ) ครู & เทคนิคการสอน กิจกรรม: นักร้องวงมจธ. คอรัส
30.
26 มค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วันเด็ก, สิทธิของเด็ก แผ่นดินไหวในประเทศเฮติ การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง(ต่อ)
29.
19 มค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ปัจจัยที่มีผลต่อสมอง&การเรียนรู้ แง่คิดชีวิตกับคำคมภาษาอ. ไอเดียอัจฉริยะ:ฉลาดคิดกับคนรุ่นใหม่
28.
12 มค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ฯ เข้าใจเด็กวัยรุ่น การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
27.
5 มค. 53
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เที่ยวที่วังน้ำเขียว กิจกรรมในวันปีใหม่ ความเป็นมา:” มจธ.วาไรตี้”
           

เนื้อหาที่นำเสนอในรายการวิทยุชุมชนวัดพุทธบูชา มจธ. วาไรตี้ ประจำปี2552


(ทั้งหมด 26 ครั้ง: 99 หัวข้อ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 – วันที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00-14.00 น.

ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ดาว์นโหลดเสียง
ครั้งที่
วดป.
ดาว์นโหลด
ช่วงสุขภาพ& ครอบครัว
ช่วงภาษา & วัฒนธรรม
ช่วงวิจัย& การเรียนรู้
ช่วงนานาสาระ
1.
7 ก.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


สัมภาษณ์ นักเรียน2B KMUTT : จุรีพร กาญจนการุณ *
 
 
2.
14 ก.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ไข้หวัดใหญ่ 2009
เทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษ
การทักทายในภาษาอังกฤษ
ครอบครัวเข็มแข้ง
3.
21 ก.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


การนอนที่มีคุณภาพ(ตอนที่ 1)
วันลูกเสือ และ วันอาสาฬหบูชา
Mobile Maze: MOM Game
โครงการต้นกล้าอาชีพ
4.
28 ก.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


การนอนที่มีคุณภาพ(ตอนที่ 2)
แก้ปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
พูดขอร้องในภาษาอังกฤษ
ธรรมะ & ธรรมชาติ
5.
4 ส.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


โรคกรดไหลย้อน
การทำเทียน และประเพณีแห่เทียน
เทคนิคการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
6.
11 ส.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


โรคกาฬโรคปอด
เทคนิคฝึกพูดด้วยตนเอง
พูดชักชวนในภาษาอังกฤษ
การเลือกคู่ครอง
7.
18 ส.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วิกฤติชีวิตครอบครัวหญิงไทย
วันก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ฯลฯ
น่ารู้: ออกแบบสื่อภาษา จ.เลย
คู่ครองที่สมบูรณ์แบบ
8.
25 ส.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เตรียมพร้อมกับชีวิตครอบครัว
*เทคนิคฝึกพูดด้วยตนเอง-(เทปเดิม)
ประเภทของภาพยนตร์
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
9.
1 ก.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


สัญญานอันตราย: โรคสมองเสื่อม
วันรำลึกเรือดำน้ำ & วันกศน.
วิจัย: E-Vocabulary Book
ความพอเพียงกับ ศก.
10.
8 ก.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


10 นิสัยที่ทำร้ายสมอง
เทคนิคพัฒนาภาษาอ.จากนสพ.
การทับศัพท์คำภาษาอังกฤษในไทย
การเตรียมพบความตาย
11.
15 ก.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


โรคต่างๆที่มากับสภาวะโลกร้อน
วันโอโซนโลก & วันปลอดรถโลก
น่ารู้: ห้องน้ำสะอาดมีผลดี
การให้ผลของกรรม:ตอนที่ 1
12.
22 ก.ย.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


เคล็ดลับ: การบริโภคอาหาร
เทคนิคการฝึกฟังให้ได้ผล
วันเกิด 7 วันกับลักษณะนิสัย
ปสก. วิจัยที่บ้านอมก๋อย
13.
29 ก.ย.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วิธีลดความเครียด
วันทหารราบ และอื่นๆ
น่ารู้: เปิดติวเตอร์ในร้านเกมส์
กฎแห่งกรรม: ตอนที่ 2
14.
6 ต.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ดอกแค:อาหารแก้ไข้หัวลม
small talk
คำศัพท์:โรคภัยไข้เจ็บ
เยาวชนกับวิทยาศาสตร์
15.
13 ต.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ปลูกฝังการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ลูก
การเขียน อีเมล์
ภาษาที่อังกฤษใช้ในการซื้อขาย
ท่องเที่ยวหาดชะอำ
16.
20 ต.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


อาหารล้างพิษ: Detox Food
วันตำรวจ&วันสังคมสงเคราะห์
แนะนำสถานที่เที่ยว:เด็ก
กฎแห่งกรรม
17.
27 ต.ค. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


สุดยอดอาหารล้างพิษ(ต่อ)
พระอุปคุตเถระ
พิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลอง
กฏแห่งกรรม:วิทยากร (ต่อ)
18.
3 พ.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ครอบครัวสัมพันธ์
การเขียน อีเมล์
การแสดงความยินดี
การรักษาโรคงูสวัด
19.
10 พ.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


การดูแลสุขภาพในหน้าหนาว
การเตรียมตัวรับการสัมภาษณ์งาน
เรียนจากเพลง”What ever will be”
การรักษาโรคงูสวัด(ต่อ)
20.
17 พ.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


อาหารช่วยต้านโรค
ผีตาโขน
โปรแกรมวินโดว์มัลติพอยท์
การใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย
21.
24 พ.ย. 52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


7 เทคนิคผ่อนคลายตัวเอง
วันลอยกระทงฯลฯ
โครงการทำดีเพื่อสังคม
การแพ้เครื่องสำอาง
22.
1 ธ.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


วิธีดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
วันสิ่งแวดล้อม วันคุ้มครองสัตว์ป่า
โครงการคณิต-วิทย์โอลิมปิค
สิทธิของผู้บริโภคตาม พรบ.
23.
8 ธ.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


หน้าที่ของพ่อแม่
การเตรียมตัวตอบคำถาม : สัมภาษณ์งาน (ต่อ)
เทศกาลต่างๆในเดือน ธค.
ประสบการณ์ชีวิตนศ.
24.
15 ธ.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ไอคิว และอีคิว
การเตรียมตัวตอบคำถาม : สัมภาษณ์งาน (เทปเดิม)
การอวยพรในเทศกาลต่างๆ(ต่อ)
กว่าจะได้มาศึกษาป.โท(ต่อ)
25.
22 ธ.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


ไอคิว และอีคิว (ต่อ)
เทศกาลวันคริสมาสต์
เรียนธรรมะผ่าน e-learning
การเลี้ยงลูกวัยรุ่น
26.
29 ธ.ค.52
ดาว์นโหลดเสียง

 

 


สมองเสื่อม
เทศกาลปีใหม่
ข่าวน่ารู้
การสื่อสารกับลูกวัยรุ่น