ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยพลังของ Gen Z”