ประกาศรายชื่อนศ.เรียนปรับพื้นฐานLNG

คณะศิลปศาสตร์ ขอส่งประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2562
และขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงิน ดัง link และไฟล์แนบ เพื่อประกาศในวันที่ 28
มิถุนายน 2562
1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
https://drive.google.com/open?id=1Uwj5iFuCBBhCgoOJ1rGk2biAnaP7YJ-Z
2.  ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงิน
https://drive.google.com/open?id=1DkHuSHNr3bEtZy7Qro6rxq5J0inEM3HJ