อาจารย์พิเศษ

วิธีการบันทึกการสอนเพื่อเบิกค่าสอนของอาจารย์พิเศษ

1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกการสอนทุกครั้งหลังการสอน ผ่าน http://wow.in.th/wBxO
2. Upload หลักฐานการสอน ผ่าน Google drive http://wow.in.th/8UP5
(อาจารย์ผู้ประสานงานสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้)
โดยรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาค่ะ

แบบฟอร์มสำรวจขาดเรียนเกิน 20% อ.พิเศษ

6.1 Form-missed more than 20% of attendance and are not eligible to take the final exam

6.2 LNG แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด นศ.ขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซนต์

6.3 SSC แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด นศ.ขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซนต์

แบบฟอร์มสำรวจสอน LNG อ.พิเศษ

7.1 semester schedule survey__อ.พิเศษ

7.2 แบบสำรวจความประสงค์ที่จะสอน อ.พิเศษ – ภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

7.3 แบบสำรวจความประสงค์ที่จะสอน อ.พิเศษ- ภาษาอังกฤษ

7.4 แบบสำรวจความประสงค์ที่จะสอน EPP __อ.พิเศษ

แบบฟอร์มอื่นๆ อ.พิเศษ

8.1 แบบฟอร์ม กค.18

8.2 แบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

8.3 ใบแบบฟอร์มขอสอนชดเชย

แบบฟอร์มใบนำส่งข้อสอบ