มจธ. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำไปพัฒนางานและวิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี เพื่อใช้เทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบเพื่อรับปริญญาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา http://admission.kmutt.ac.th