ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนผู้ช่วยสอน (TA) และผู้ช่วยวิจัย (RA) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

สามารถกรอกแบบฟอร์มและ upload หลักฐานการสมัครได้ที่ https://bit.ly/34JMEOF

รายละเอียดฉบับเต็ม: ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน TA-RA ภาคเรียนที่ 2-2