กองบรรณาธิการวารสาร rEFLections ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2566 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วารสาร rEFLections คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ประจำปี 2566 “รางวัลประเภทหน่วยงาน” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล Editor-in Chief และ ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ บรรณาธิการ  เป็นตัวแทนกองบรรณาธิการวารสาร ขึ้นรับรางวัลบนเวทีในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2566 ณ Waldorf Astoria Bangkok Hotel กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับกองบรรณาธิการวารสาร rEFLections เนื่องจากวารสารได้รับรางวัล Most Improved Percentile Award, TCI-TSRI Journal Award 2023 ภายใต้โครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในปี 2566 ที่ผ่านมา

The editorial team of the rEFLections journal received an award recognizing their academic achievements for the year 2023 from King Mongkut’s University of Technology Thonburi.

The journal rEFLections of the School of Liberal Arts at King Mongkut’s University of Technology Thonburi was honored with the “Agency Category Award” for 2023. Assistant Professor Thanis Tangkitjaroenkun, Editor-in-Chief and Assistant Professor Dr. Saowaluck Tepsuriwong Editor ,represented the journal’s editorial team and accepted the award on stage during the 2023 KMUTT personnel honoring event at the Waldorf Astoria Bangkok Hotel, Bangkok, on July 2, 2024.

 

The award was given to the editorial team of rEFLections in recognition of the journal’s receipt of the Most Improved Percentile Award, TCI-TSRI Journal Award 2023, under the TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project from the Thai Journal Citation Index Center.