สอบถาม ” เรื่อง ลงทะเบียนเรียน LNG GEN SSC “

 

 

ติดต่องานบริการวิชาการ

  • LNG สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี : คุณพัทจารี (patjaree.tip@mail.kmutt.ac.th)

  •  LNG 550-600-601-602 , SSC : คุณกิตติพร (kittiporn.wat@kmutt.ac.th)

  • รายวิชาเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ : คุณเสาวลักษณ์ (saowaluk.koo@mail.kmutt.ac.th)  และคุณพุธทา (puthta.kae@kmutt.ac.th)

    ———————————————————————————————-

ติดต่อสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป(GEN)

  • นันักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนและประกาศเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง https://www.facebook.com/genKMUTTofficial

  • บุคคลภายนอก อาจารย์ บุคลากร ติดต่อเรื่องศึกษาดูงาน หลักสูตร ฯลฯ: คุณอนัญญา (tidarat.pla@kmutt.ac.th)