กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแจงร้อน แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ตลอดไป