มดอยากเก่ง ENG รุ่นที่ 1

โอกาสดีๆ สำหรับการฝึกและการเสริมทักษะภาษาอังกฤษมาถึงแล้ว

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ขอเรียญเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มดอยากเก่ง ENG รุ่นที่ 1

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาที่พบว่ามีปัญหา หรือต้องการทบทวนเสริ่มทักษะทางด้าน READING / VOCABULARY / GRAMMAR ได้เข้าร่วมโครงการแบบไม่มีค่าใช่จ่ายตลอดโครงการ
โดยรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2 กลุ่ม
1. ผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ (coach) – รับ 2 คน/กิจกรรม
2. ผู้ที่ต้องการรับความรู้ (student) – รับ 20 คน/กิจกรรม

***สําหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครเป็น coach ต้องผ่านการคัดเลือก และการทํา workshop เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนทํากรรมพี่สอนน้อง***

โบนัส! สำหรับ coach จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจากกองกิจการนักศึกษา 8 ชั่วโมง/กิจกรรม
สำหรับ student จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจากกองกิจการนักศึกษา 3 ชั่วโมง/กิจกรรม

หมดเขตรับสมัครวันที่ 06 ตุลาคม นี้เท่านั้น

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!!