M.A. in Environmental Social Science: Application

 

 

 

 

 

 

สมัครเรียน

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการพิเศษ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)

 

จำนวนรับ

ปีการศึกษาละ 12 คน

กำหนดการรับสมัคร : Click

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 23 มิ.ย. 67
  • เริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สิงหาคม 2567)

ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ที่ Facebook ของหลักสูตร ได้ที่ :

ป.โท สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มจธ. – Home | Facebook

ESS KMUTT